Zgodnie z zapisami Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji przystąpienie do Porozumienia, po dacie jego podpisania jest możliwe dla nowych podmiotów i następuje poprzez złożenie do odpowiedniej Rady podpisanej Deklaracji przystąpienia do Porozumienia. Wzór Deklaracji stanowi załącznik nr 1 do Porozumienia (linki poniżej)

ISP 1 - Technologie offshore i portowo-logistyczne

Deklaracja przystąpienia

Adres, pod który należy składać deklaracje:

Natalia Brede

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk

e-mail: natalia.brede@portgdansk.pl

tel.  58 737 96 50

 

ISP 2 - Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie

Deklaracja przystąpienia

 

Adres, pod który należy składać deklaracje:

Jarosław Parzuchowski – Przewodniczący Rady ISP 2

Gdański Park Naukowo - Technologiczny

Ul. Trzy Lipy 3

80-172 Gdańsk

e-mail: biuro@interizon.pl

 

ISP 3 -  Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie

Deklaracja przystąpienia

Adres, pod który należy składać deklaracje:

Grażyna Szester

Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku

Instytut Maszyn Przepływowych

ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk

e-mail: grafisz@fpegda.pl

tel. 797 120 681 lub 58 344 10 11

 

ISP 4 - Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia

Deklaracja przystąpienia

Adres, pod który należy składać deklaracje:

Monika Lamparska-Przybysz – Przewodnicząca Rady ISP4

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Il. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa

e-mail: monika.lamparska-przybysz@polpharma.com

tel: 22 364 64 47

 

Rada ISP zobowiązana jest do informowania Zarządu Województwa Pomorskiego o nowo przyjętych podmiotach.

W przypadku podpisania przez nowy podmiot Deklaracji przystąpienia do Porozumienia, stanie się on stroną niniejszego Porozumienia, co oznacza, że akceptuje treść niniejszego Porozumienia.