Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, na terenie całej Polski w okresie programowania na lata 2007 – 2013, uruchomiony został szereg systemowych projektów stypendialnych skierowanych do doktorantów. Stypendia przyznawane są w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.2, Poddziałanie 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetów samorządów województw.
 
Samorząd Województwa Pomorskiego w okresie programowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 zaplanował przyznanie stypendiów 201 doktorantom. 
 
 
W dniu 1 września 2013 roku, Zarząd Województwa Pomorskiego przystąpił do realizacji kolejnej, szóstej edycji projektu "InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów", zaś w dniu 28 października br. Sejmik Województwa Pomorskiego uchwalił Regulamin VI edycji projektu.  Wszelkie szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie. Zapraszamy!