Strona Departamentu Rozwoju Gospodarczego

Aktualności

Horyzont Europa - webinary: Technologie cyfrowe dla transformacji przemysłu oraz Zaawansowane, zielone technologie produkcji

 

Technologie cyfrowe dla transformacji przemysłu w PR Horyzont Europa

Data: 26 maja 2021, 13:00

Organizator: Platforma Przemysłu Przyszłości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Zarejestruj się »

Webinar odbywa się w ramach cyklu „Horyzont Europa dla Zielonej i Cyfrowej Transformacji Przemysłu Europejskiego"

 

Program Ramowy Horyzont Europa jest największym w historii europejskim programem na rzecz badań i innowacji z budżetem przekraczającym 95mld EURO. Jednym z jego podstawowych celów jest wsparcie zielonej i cyfrowej transformacji przemysłu europejskiego. Dzięki temu Europa może utrzymać światowe przewodnictwo, przy równoczesnym dążeniu do neutralności klimatycznej produkcji oraz zachowaniu priorytetu dla skoncentrowanym na człowieku, etycznym rozwoju technologii.

Cykl Horyzont Europa dla Zielonej i Cyfrowej Transformacji Przemysłu Europejskiego obejmie trzy webinaria:

Na każde wydarzenie obowiązuje oddzielna rejestracja.

Tematem drugiego spotkania będą „Technologie cyfrowe dla transformacji przemysłu w PR Horyzont Europa", podczas którego zostaną wskazane tematy przyszłych konkursów związanych z rozwojem i wykorzystaniem technologii cyfrowych w zastosowaniach przemysłowych: sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy, fotoniki, elektroniki, robotów przyszłości, nowych technologii wspomagających oraz sieci 5G/6G. Eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego działającego w ramach NCBR zwrócą szczególną uwagę na działania na rzecz rozwoju i wzrostu kompetencji (cyfrowych) społeczeństwa w kontekście wykorzystania technologii cyfrowych w zastosowaniach przemysłowych, jak również rolę europejskich partnerstw technologicznych w opracowaniu rozwiązań na rzecz cyfryzacji przemysłu.
Wydarzenie odbędzie się w formule on-line na platformie MS Teams.

Rejestracja zakończy się 26 maja o godz. 11:30.

 

 

Zaawansowane, zielone technologie produkcji w PR Horyzont Europa

Data: 9 czerwca 2021, 13:00

Organizator: Platforma Przemysłu Przyszłości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Zarejestruj się »

Webinar odbywa się w ramach cyklu „Horyzont Europa dla Zielonej i Cyfrowej Transformacji Przemysłu Europejskiego"

Program Ramowy Horyzont Europa jest największym w historii europejskim programem na rzecz badań i innowacji z budżetem przekraczającym 95mld EURO. Jednym z jego podstawowych celów jest wsparcie zielonej i cyfrowej transformacji przemysłu europejskiego. Dzięki temu Europa może utrzymać światowe przewodnictwo, przy równoczesnym dążeniu do neutralności klimatycznej produkcji oraz zachowaniu priorytetu dla skoncentrowanym na człowieku, etycznym rozwoju technologii.

Cykl Horyzont Europa dla Zielonej i Cyfrowej Transformacji Przemysłu Europejskiego obejmie trzy webinaria:

Na każde wydarzenie obowiązuje oddzielna rejestracja.

Podczas ostatniego spotkania „Zaawansowane, zielone technologie produkcji w PR Horyzont Europa" eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego działającego w ramach NCBR poruszą zagadnienia związane z technologią produkcji, takie jak technologie 3D, technologie laserowe, nowe technologie materiałowe. Ponadto uczestnicy poznają nowe paradygmaty dla cyrkularnych, odpornych łańcuchów wartości i modeli biznesowych oraz metodykę wdrażania tych rozwiązań, w tym tworzenia europejskiego ekosystemu na rzecz innowacji w przemyśle, mające na celu wzmocnienie sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Wydarzenie odbędzie się w formule on-line na platformie MS Teams.

Rejestracja zakończy się 9 czerwca o godz. 11:30.

view szablon artykułu