Strona Departamentu Rozwoju Gospodarczego

Aktualności

Konsultacje społeczne projektu RPS w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego ogłasza:

 

konsultacje projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego, które będą trwały od 2 do 22 czerwca 2021 roku

 

Z pełną treścią projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego oraz Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego można zapoznać się na stronie internetowej: www.strategia2030.pomorskie.eu

Uwagi i wnioski dotyczące projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego prosimy przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk lub na adres poczty elektronicznej: gospodarka2030@pomorskie.eu  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego

 

Z niezbędną dokumentacją sprawy można również zapoznać się w sekretariacie Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku, gdzie jest ona wyłożona do wglądu i gdzie w powyższym terminie można złożyć ustnie do protokołu uwagi i wnioski*.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Pomorskiego.

 

Uwagi i wnioski złożone po 22 czerwca 2021 r. nie będą rozpatrywane.

*W związku z trwającą pandemią COVID-19 rekomendujemy zgłaszanie uwag i wniosków przede wszystkim pocztą elektroniczną albo tradycyjną.

 

Do pobrania:

  1. Projekt RPS w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko
  3. Formularz konsultacyjny
  4. Uchwała ZWP 518/255/21 z dn. 1 czerwca 2021 r.
  5. Ogłoszenie o konsultacjach
view szablon artykułu