Gryf Gospodarczy to jedna z najbardziej cenionych regionalnych nagród. Przyznawana jest firmom, których działalność korzystnie wpływa na rozwój gospodarczy Pomorza. Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej przedsiębiorstw województwa pomorskiego poprzez:

  • prezentację i promowanie firm, które mają korzystny wpływ na rozwój gospodarczy województwa,
  • upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie,
  • inicjowanie pozytywnego współzawodnictwa przedsiębiorstw,
  • wspieranie i inicjowanie przedsięwzięć innowacyjnych i prorozwojowych, zwłaszcza takich, które odpowiadają celom Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030,
  • promowanie laureatów i finalistów konkursu poprzez ich rekomendacje do ogólnopolskich nagród i wyróżnień,
  • tworzenie synergii z lokalnymi i subregionalnymi konkursami gospodarczymi w zakresie promowania sukcesów pomorskich przedsiębiorstw.

Biuro Konkursu - na mocy zatwierdzonego regulaminu, Pomorska Rada Przedsiębiorczości powierzyła organizację konkursu Biuru Konkursu w Departamencie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Kontakt:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Gospodarczego

 

Małgorzata Gołębiewska
email: prp@pomorskie.eu
tel.: +48-58 32 68 123;  

Joanna Tor-Martynow
email: prp@pomorskie.eu
tel.: +48-58 32 68 315.