W ślad za organizacją grupowych zakupów energii elektrycznej, którą realizujemy od 2013 roku, nadeszła pora na obniżenie kosztów zakupu gazu ziemnego. W dniu 7 grudnia 2015 roku czternaście jednostek samorządowych Województwa Pomorskiego po raz pierwszy podpisało umowy na dostawę gazu ziemnego na 2016 rok, na skutek przeprowadzonego postępowania grupowego.

Było to możliwe dzięki organizacji grupowego zakupu gazu wspólnie z Gminą Miasta Gdyni oraz kilkoma gminami zrzeszonymi w Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów „Norda". Ze względu na dominujący udział w zamówieniu paliwa gazowego, liderem postępowania i głównym zamawiającym było Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni.

Dostawa gazu na nowych zasadach rozpoczęła się 1 stycznia 2016 roku, a. szacowany roczny wolumen całej grupy wyniósł wtedy 146 101 203 kWh. Łącznie cała grupa zakupowa zaoszczędziła w 2016 roku ok. 4 600 000 zł (brutto), tj. ok. 23%.

Jak podkreśla Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, grupowe zakupy mediów to część systematycznego podejścia Zarządu Województwa Pomorskiego do spraw gospodarki energetycznej, w szczególności do zarządzania kosztami energii elektrycznej i paliw gazowych.

Wśród jednostek samorządu województwa pomorskiego uczestniczących w grupie zakupowej, do których dociera tańszy gaz są m.in. szpitale w Starogardzie Gdańskim, Wejherowie, Kościerzynie i Gdańsku, instytucje kultury w Słupsku i Gdańsku, Centrum Edukacji Nauczycieli, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku.

 

Podstawowe informacje dotyczące jednostek Województwa Pomorskiego
objętych grupą zakupową gazu ziemnego

 

Okres zakupu Oszczędności
brutto [zł]
Ilość jednostek Ilość punktów
poboru gazu
Wolumen gazu [GWh]
2016 rok ok. 835 tys. zł 14 28 25,88
2017 rok ok. 620 tys. zł 14 27 25,59
2018 rok ok. 570 tys. zł 14 27 25,33
2019 rok ok. 200 tys. zł 13 29 28,36
2020 rok ok. 570 tys. zł 13 29 24,41
2021 rok ok. 1 672 tys. zł 14 29 24,48
Razem ok. 4 467 tys. zł - -

154,05

Kontakt:
Jarosław Kumięga

Departament Rozwoju Gospodarczego
Referat Planowania Energetycznego
tel. 58 32 68 316
j.kumiega@pomorskie.eu