Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości" (ERP) to wyjątkowa nagroda, której celem jest nagrodzenie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie do rozwoju potencjalnych przedsiębiorców. 

Nagroda ERP jest dla podmiotów lokalnych i regionalnych okazją do zademonstrowania kluczowej roli, jaką MŚP i przedsiębiorcy odgrywają we wzmacnianiu odporności gospodarki.

Inicjatywa ta, aktywizując potencjał regionów UE w zakresie tworzenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, umożliwia im dokonywanie dalszych postępów na drodze do ożywienia gospodarczego.

Wspólny wniosek Województwa Pomorskiego i Miasta Gdańska został wyróżniony i nagrodzony za unikatową na tle innych miast i regionów, pionierską wizją budowania zróżnicowanych zasobów ludzkich w oparciu o otwartość na przybyszów z zewnątrz, co sięga hanzeatyckich tradycji miasta Gdańska, którego potęga gospodarcza zbudowana została m.in. przez kupców przybywających z różnych części Europy. Świadomość wartości dodanej różnorodności i jej ogromnego potencjału dla tempa rozwoju gospodarczego i społecznego jest wyróżniającą cechą Gdańska oraz województwa pomorskiego, jest swoistym genius loci tego regionu. Bardzo ważne jest także to, że ta  świadomość jest wspólna dla wszystkich środowisk: samorządowej administracji publicznej, biznesu, środowiska akademickiego oraz organizacji społecznych. Praktycznym urzeczywistnieniem tej wizji są pierwsze w Polsce modele integracji imigrantów oraz na rzecz równego traktowania.
Dlatego też konkretny plan EER GDAŃSK i POMORSKIE REGION 2020 skupia się na realizacji działań mających na celu przyciąganie, rozwój i zatrzymanie talentów (w tym z zagranicy) poprzez edukację przedsiębiorczej młodzieży, wsparcie i rozwój start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Przedstawiciele Komitetu Regionów przyznali dodatkowe punkty za wspólną wizję polityki wsparcia przedsiębiorczości Województwa Pomorskiego wraz z miastem Gdańsk, wskazującą na wielopoziomową współpracę w regionie na rzecz rozwoju firm. Ponadto, jako jedni z nielicznych regionów, zostaliśmy nagrodzeni tytułem ERP już za pierwszym podejściem.

O silnej pozycji regionu i Gdańska jako liderów rozwoju, świadczą także ich wysokie miejsca w krajowych i międzynarodowych rankingach przedsiębiorczości:

 • Gdańsk - znakomite miejsce zarówno do życia, jak i pracy na tle pozostałych miast badanych, badania Kantar Millward Brown (ocena rozwoju 18 największych polskich miast) [2017],
 • Grand prix za wszechstronną dbałość o rozwój i mądre planowanie przestrzeni miasta,
  w konkursie „Lider zrównoważonego gospodarowania przestrzenią"  organizowanego przez Związek Miast Polskich [2016],
 • 1. miejsce Gdańska w Europie [2017] a 5. na świecie według TripAdvisor, "Top Destinations on the Rise" [2018],
 • 2. miejsce regionu w rankingu przedsiębiorczości Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości [2017],
 • 2. miejsce regionu w kraju - wartość wskaźnika koniunktury - wg „Raportu o sytuacji mikro i małych firm w 2017 r." Banku Pekao S.A. [2017],
 • 3. miejsce w rankingu innowacyjności polskich regionów (Indeks Millennium 2018 – Potencjał Innowacyjności Regionów) [2018], 2 miejsce dla Gdańska w plebiscycie "European Best Destination 2017",
 • 4. miejsce spośród 125 europejskich regionów w rankingu amerykańskiego think-tanku Milken Institute "Best-performing Large Cities in Europe" [2017],
 • zwycięstwo Gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów w konkursie  „Innovation in Politics" organizowanego przez The Innovation in Politics Institute GMBH [2018],
 • Gdańsk najlepszą gminą w Polsce w badaniu przeprowadzonym przez największą uczelnię ekonomiczną w Polsce - Szkołę Główną Handlową w Warszawie [2018],
 • Gdańsk w 2018r. został uhonorowany Perłą Samorządu, zajmując 1. miejsce w rankingu dla najlepszych gmin oraz ich włodarzy organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną,
 • Trójmiasto na 4. Miejscu według fDi Intelligence X TNW - branżowego magazynu brytyjskiego dziennnika „The Financial Times" tuż za największymi aglomeracjami Europy, takimi jak Londyn, Barcelona i Berlin, jako najlepsza lokalizacja biznesowa według jurorów wyróżnia Trójmiasto na tle innych aglomeracji, to zróżnicowane zasoby ludzkie, otwartość na migrację i świadomość wartości dodanej różnorodności oraz jej ogromnego potencjału do pobudzenia wzrostu gospodarczego i społecznego [2020].

 

Dotychczas tytuł ERP przyznano trzydziestu terytoriom europejskim:

 • w 2011 r.: Brandenburgii (Niemcy), hrabstwu Kerry (Irlandia) i Murcji (Hiszpania),
 • w 2012 r.: Katalonii (Hiszpania), Helsinkom-Uusimaa (Finlandia) i Trnawie (Słowacja);
 • w 2013 r.: Nord-Pas de Calais (Francja), Danii Południowej i Styrii (Austria),
 • w 2014 r.: Flandrii (Belgia), Marche (Włochy) i Brabancji Północnej (Niderlandy),
 • w 2015 r.: Lizbonie (Portugalia), Irlandii Północnej (Zjednoczone Królestwo) i regionowi Walencja (Hiszpania),
 • w 2016 r.: Glasgow (Zjednoczone Królestwo), Lombardii (Włochy) i Małopolsce (Polska).
 • w 2017 r.: Estremadurze (Hiszpania), Dolnej Austrii (Austria) i Zachodniej Grecji (Grecja),
 • w 2018 r.: Macedonii Środkowej (Grecja), Île-de-France (Francja) oraz Północno-Zachodniemu Regionowi (Irlandia),
 • w 2019 r.: Asturii (Hiszpania), Geldrii (Holandia) oraz Tesalii (Grecja),
 • w 2020 r.: Goteborgowi (Szwecja), Gdańskowi & Pomorskiemu (Polska) oraz Nawarze (Hiszpania).

 

Nagrodę ERP ustanowił Komitet Regionów we współpracy z Komisją Europejską. Wspierają ją Parlament Europejski, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny oraz zainteresowane podmioty na szczeblu UE, takie jak UEAPME, Eurochambres i Social Economy Europe.

Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości" (ERP) to inicjatywa Komitetu Regionów służąca wyłanianiu i nagradzaniu regionów i miast UE o wyróżniającej się i wychodzącej w przyszłość strategii rozwoju przedsiębiorczości, bez względu na ich wielkość, zamożność czy konkretne kompetencje. Obszary, które przedstawią najbardziej wiarygodną, zauważalną, przyszłościową i obiecującą strategię polityczną, otrzymują w danym roku tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (ERP).

 

Kontakt:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Gospodarczego

Agnieszka Michalak
email: a.michalak@pomorskie.eu
tel.: +48-58 32 68 318;  

Magdalena Skulimowska

email: m.skulimowska@pomorskie.eu
tel.: +48-58 32 68 318.