Łupki bitumiczne

$image_alt

To rodzaj łupków zawierających mieszaniny węglowodorów, które w wyniku ogrzewania do około 5000°C przyjmują stan ciekły, tworząc tzw. olej skalny/łupkowy. Są pokrewne asfaltowi, woskowi ziemnemu i ropie naftowej, posiadają podobny skład chemiczny i właściwości.(opracowano na podstawie: http://encyklopedia.pwn.pl; Pietkewicz S., Żmuda S., 1975, Słownik pojęć geograficznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.)

view szablon artykułu

Strony o gazie z łupków

Logo Porozmawiajmy o Łupkach
Logo Gaz i ropa z formacji łupkowych
Logo Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowy Instytut Badawczy
Logo Instytutu Nafty i Gazu
Logo Komisji Europejskiej, Europejska Sieć niekonwencjonalnych technologii ekstrakcji węglowodorów