Gaz i ropa zamknięta

$image_alt

Zarówno gaz jak i ropa zamknięta znajduje się w nieprzepuszczalnych skałach np. piaskowcach, wapiennych. Technologia wydobycia jest podobna do tej wykorzystywanej przy wydobywaniu gazu z łupków i jest zależna od porowatości skał.


Źródło: www.lupkipolskie.pl

view szablon artykułu

Strony o gazie z łupków

Logo Porozmawiajmy o Łupkach
Logo Gaz i ropa z formacji łupkowych
Logo Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowy Instytut Badawczy
Logo Instytutu Nafty i Gazu
Logo Komisji Europejskiej, Europejska Sieć niekonwencjonalnych technologii ekstrakcji węglowodorów