Badania i analizy

 

 

Badanie i analiza zapotrzebowania na ciepłobudynków i obiektów w powiatach województwa pomorskiego z uwzględnieniem zaawansowania prac termomodernizacyjnych - ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

 

 

 

Zasoby biomasy w województwie pomorskim, uwarunkowania przestrzenne i kierunki ich wykorzystania do produkcji energii elektrycznej i ciepła - Poradnik dla organów Samorządu lokalnego

 

 

          Załączniki:

                      

             

 

 

 

Studium możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w województwie pomorskim - Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku

 

 

 

        Załączniki:

                    

view szablon artykułu