Wydawca treści

Warsztaty z zakresu finansowania projektów B+R w ramach projektu Smart Progress

Zapraszamy do wzięcia udziału w zdalnym warsztacie z zakresu finansowania projektów badawczo – rozwojowych. Spotkanie poprowadzą eksperci w zakresie pozyskiwania środków UE.

Szybka Ścieżka „Koronawirusy” w NCBiR

Uprzejmie informujemy, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy".

Polecamy publikacje Komisji Europejskiej w zakresie gospodarki i społeczeństwa cyfrowego, przedsiębiorczości oraz polityki przemysłowej

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi komunikatami oraz publikacjami Komisji Europejskiej w zakresie gospodarki i społeczeństwa cyfrowego, przedsiębiorczości oraz polityki przemysłowej:


Inauguracja projektu Smart Progress oraz podsumowanie dotychczasowych rezultatów działań na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

W dniu 10 grudnia 2019 r. w historycznym otoczeniu stoczni, odbyła się inauguracja projektu Smart Progress, dedykowanego w całości dla Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP). Na wydarzeniu podsumowano dotychczasowe rezultaty funkcjonowania ISP oraz zaprezentowano plany na najbliższą przyszłość, związane z realizacją projektu unijnego ze środków RPO WP.