Prezentacje z wydarzeń

Kompleksowe wsparcie przedsiębiorców - Aktualności Agencji Rozwoju Pomorza

Przegląd najnowszych informacji o możliwym wsparciu pomorskich przedsiębiorców przez Agencję Rozwoju Pomorza. Do zadań Agencji należy m.in. obsługa Funduszy Europejskich dla małych i średnich firm oraz instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości, promocja gospodarcza regionu, w tym pozyskiwanie i obsługa inwestorów zagranicznych. Agencja zajmuje się też popularyzacją nowoczesnej przedsiębiorczości, aktualnych trendów w ekonomii oraz postaw ekologicznych.

Konsultacje społeczne projektów rozporządzeń offshore

Obecnie trwają konsultacje społeczne projektów: rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ekspertyzy nawigacyjnej i ekspertyz technicznych dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń, wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie planu ratowniczego oraz planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń, wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR).

Kongres Europejskiej Sieci Biznesu i Innowacji w dniach 14 - 15 września online

Wszystkie StartUpy zapraszamy do udziału w kongresie EBN, który odbędzie się w dniach 14-15 września br.

STARTUJE 7 EDYCJA KONKURSU GRANTOWEGO FUNDUSZ INICJOWANIA ROZWOJU!

Zapraszamy do udziału w jedynym na Pomorzu programie W Konkursie wspieramy najlepsze pomorskie innowacje międzysektorowe, realizowane wspólnie przez: organizację pozarządową, biznes i instytucję publiczną.

Kampania promocyjna programu Horyzont 2020 w województwie pomorskim #PomorskiHoryzont obszar: otwarte społeczeństwa.

Dobiega końca nasz cykl #Pomorski Horyzont. W ciągu 7 lat realizacji Programu na Pomorzu zrealizowano ponad 160 projektów o wartości przekraczającej 200 mln zł. W pięciu odcinkach zaprezentowaliśmy projekty związane z medycyną, zaawansowanymi technologiami, ochroną środowiska i transportem.