Przemysł offshore w Polsce

Przemysł offshore w Polsce

fot. Jarosław Kumięga

16 maja 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku. Podczas spotkania przedstawiono dotychczasowe działania, dobre przykłady krajowego łańcuchu dostaw powstałe w oparciu o potencjał stoczniowo-konstrukcyjny, podsumowano prace grup roboczych Platformy oraz Rady Koordynacyjnej Morskiej Energetyki Wiatrowej działającej w ramach offshore sector deal.

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej, czyli powstawanie w Polsce nowego przemysłu, zwanego offshore, cieszy się coraz większym zainteresowanie. Jest jednak wiele do zrobienia, by ten przemysł się w naszym kraju dobrze rozwinął i by inicjatywy nie przejęły koncerny z innych państw. Na fakt dużego zainteresowania tym nowym rodzajem działalności gospodarczej, zwrócił uwagę w swym wystąpieniu Leszek Bonna – wicemarszałek województwa pomorskiego.

– Od momentu podpisania deklaracji powołującej Platformę, czterokrotnie zwiększyła się liczba jej sygnatariuszy. Obecnie liczba ta szybko dobiega do 100, co pokazuje znaczenie morskiej energetyki wiatrowej w gospodarce regionu oraz kraju – powiedział, witając przybyłych, Leszek Bonna – wicemarszałek województwa pomorskiego. – W swoich wystąpieniach powtarzam to dosyć często – nasze województwo ze względu na uwarunkowania geograficzne ma potencjał do pełnienia roli krajowego lidera w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Jesteśmy importerem energii elektrycznej i dlatego inwestycje energetyczne, w tym energetyka odnawialna, są ważnym elementem umożliwiającym poprawę bezpieczeństwa energetycznego. Wiele lat temu przyjęliśmy w strategii rozwoju województwa kierunek mający na celu rozwój odnawialnych źródeł energii. Konsekwencją tych decyzji jest m.in. funkcjonowanie dwóch Inteligentnych Specjalizacji Pomorza w dziedzinach związanych z  technologiami offshore i portowo-logistycznymi, a także technologiami związanymi z eko-efektywnością w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie.

Działania Samorządu Województwa Pomorskiego wpisują się w kierunki promowane przez Unię Europejską związane z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu oraz w agendy rządowe, dla których rozwój morskiej energetyki wiatrowej jest strategicznym kierunkiem transformacji polskiej energetyki. Znajduje to odzwierciedlenie m.in. w Polityce Energetycznej Polski 2040 oraz w Ustawie o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Zakłada się, że do 2040 roku na polskich wodach Bałtyku będą funkcjonować elektrownie wiatrowe o mocy rzędu 20 gigawatów. W dzisiejszej sytuacji wojny na Ukrainie wydaje się to być szczególnie istotnym kierunkiem rozwoju.

Pomimo, że kompetencje i decyzje w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej leżą po stronie instytucji rządowych, to samorządy mają możliwości wsparcia tego procesu w zakresie oddolnych inicjatyw związanych z kreowaniem rynku pracy oraz wzmocnieniem tzw. local content – powiedział Leszek Bonna – wicemarszałek województwa pomorskiego. – Kluczową inicjatywą, którą SWP chce rozwijać w perspektywie kilkunastu kolejnych lat rozwoju gospodarczego i energetycznego regionu jest Pomorski Klaster Offshore. Funkcjonowanie klastra zapewni dalsze konsekwentne rozwijanie kontaktów gospodarczych, wzmocni wymianę doświadczeń oraz transfer dobrych praktyk, a także doprowadzi do skutecznego przygotowania kadr dla podmiotów uczestniczących w inwestycjach związanych z budową energetyki odnawialnej na  Morzu Bałtyckim.

Od naszego ostatniego spotkania minęło pół roku. W tym czasie bardzo dużo się działo. Zespoły robocze zainicjowane przez Panią doktor Karolinę Lipińską pracowały bardzo intensywnie. Odbyło się kilkadziesiąt spotkań roboczych z inwestorami oraz deweloperami a także z partnerami zagranicznymi. Efektów tych spotkań jest wiele, na przykład złożone aplikacje na dofinansowanie ze środków unijnych. Złożenie wniosków oczywiście nie byłoby możliwe bez współpracy i otwartości sygnatariuszy, a  także nie byłoby możliwe bez zbudowania marki wiarygodnego partnera.

Rozwój morskiej energetyki odnawialnej jest unikatową szansą dla polskich ośrodków badawczo – rozwojowych na zaznaczenie swojej roli na mapie globalnego rozwoju innowacyjnego łańcucha dostaw. Planuje się wypracowywanie nowych rozwiązań w zakresie budowy i utrzymania morskich farm wiatrowych, poprawę efektywności wytwarzania energii i jej przesyłu, a także dążenie do obniżania kosztów jej produkcji. Wypracowanie tych rozwiązań będzie możliwe dzięki Pomorskiej Agendzie Innowacyjności, która stanowi wkład do prac na poziomie centralnym, prowadzonych pod patronatem Ministerstwa Klimatu i  Środowiska. Prace te realizowane są na podstawie umowy sektorowej zawartej w celu wspierania rozwoju morskich farm wiatrowych w Polsce. Ponadto, przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska utworzono Radę Koordynacyjną, której jestem członkiem. Na ostatnim posiedzeniu Rady wybieraliśmy liderów poszczególnych grup roboczych, wielu z nich jest z naszego województwa, jak obecna tu szefowa grupy komunikacji społecznej Pani Profesor Sylwia Mrozowska z Uniwersytetu Gdańskiego, która za chwilę opowie Państwu o działaniu Rady. Liderami innych grup roboczych Rady Koordynacyjnej są również reprezentanci Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Morskiego. Serdecznie gratulujemy tych nominacji oraz liczymy na dobrą współpracę.

Podsumowania dotychczasowych prac Pomorskiej Platformy Offshore dokonała dr Karolina Lipińska – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

– Zwiększyliśmy grono sygnatariuszy Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku – jak pan marszałek wspomniał. Na naszym pokładzie są wszyscy najwięksi gracze. Pracujemy nad tym, by inni dołączyli. Czas nam nie pomaga, a pociąg nie będzie na nas czekał – mówiła dr Karolina Lipińska – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Platforma posiada wsparcie uczelni, władz samorządowych władz lokalnych. Do tego nie trzeba przekonywać że potrzebna jest synergia działania. Na wielu płaszczyznach odbywa się promocja Pomorskiej Platformy Offshore. Zarówno jeśli chodzi o takie spotkania, jak i z panem ministrem Ireneuszem Zyską – wiceministrem klimatu i środowiska staramy się informować co się tutaj dzieje. Taka współpraca zarówno odgórna i oddolna jest w stanie zagwarantować sukces działania tego sektora w Polsce, ale też mieliśmy okazję spotkać się z Ministerstwem Edukacji, jeśli chodzi o podejmowanie kolejnych kroków w zakresie Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej, co też jest ważne bo potrzebne jest współfinansowanie. Czekamy na uruchomienie instrumentu finansowego.

[autorzy: Kazimierz Netka/Łukasz Dąbrowski]

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 300 lub adresem e-mail drg@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk