Spotkanie wodorowe

Spotkanie wodorowe

fot. Kazimierz Netka

Czy niebo będzie sprzyjać polskiej, w tym pomorskiej energetyce wodorowej? W środę, 13 kwietnia 2022 roku, właśnie pod Polskim Niebem w Gdańsku, blisko półtorej setki reprezentantów różnych środowisk, naukowych, biznesowych, zasiadło przy Pomorskim Stole Wodorowym. Dyskutowano o perspektywach tego rodzaju źródła energii.

Czy niebo będzie sprzyjać polskiej, w tym pomorskiej energetyce wodorowej? W środę, 13 kwietnia 2022 roku, właśnie pod Polskim Niebem w Gdańsku, blisko półtorej setki reprezentantów różnych środowisk, naukowych, biznesowych, zasiadło przy Pomorskim Stole Wodorowym. Dyskutowano o perspektywach tego rodzaju źródła energii.

Nie był to okrągły stół, ani biesiadny. Po prostu tylko nazwą owego spotkania – konferencji – nawiązano do wspólnej uczty. Ale, było czym się delektować. Wszak na temat: „Perspektywy wdrożenia rozwiązań wodorowych na Pomorzu” mówili specjaliści, mający już spore doświadczenia w tej problematyce.

Sala Niebo Polskie jest nie tylko symbolem sukcesów. Ryciny na suficie, a także obrazy na ścianach, nawiązują do osiągnięć I i II Rzeczypospolitej. Mówił o nich, inaugurując konferencję, Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego. Tymi sukcesami są po pierwsze: żegluga wiślana, dostarczająca w przeszłości towary do Gdańska, po drugie: linia kolejowa nr 201, tak zwana magistrala węglowa, zbudowana przed II wojną światową, a mająca służyć dostawom węgla ze Śląska, przez Kościerzynę do portu w Gdyni, z pominięciem Wolnego Miasta Gdańska. Wtedy, w okresie międzywojennym, zdobyliśmy się na taki wysiłek gospodarczy. Teraz linia kolejowa 201 jest modernizowana.

Przed nami wykorzystanie wodoru. Marszałek Mieczysław Struk zwrócił uwagę m.in. na znaczenie tego źródła energii dla rozwoju gospodarki oraz dla ochrony klimatu. Wsparcie dla rozwoju nowych technologii, w tym technologii wodorowych
w nadchodzących latach jest warunkowane zapisami w strategicznych dokumentach rozwojowych. Najważniejszym jest Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Pomorskie posiada duże możliwości rozwoju energetyki w oparciu o wodór. Rafineria Grupy LOTOS S.A.) produkuje wodór i pracuje nad jego energetycznym wykorzystaniem, przede wszystkim w transporcie. Zielony wodór (produkowany przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (OZE) wraz energią jądrową może stać się przyszłością regionalnej energetyki w Pomorskiem.

Oto przykłady rozwiązań opartych o technologie wodorowe przedstawili:

1. Siemens Mobility Sp. z o.o., – przedstawiający: Hubert Meronk, Prezes Zarządu

2. PESA Bydgoszcz S.A., – Krzysztof Zdziarski, Prezes Zarządu

3. Alstom ZWUS Sp. z o.o. – Piotr Pustoszkin, Dyrektor Rozwoju Biznesu

4. Solaris Bus&Coach Sp. z o.o. – Mateusz Figaszewski, Dyrektor ds. Rozwoju i Analizy Rynku

5. Sescom S.A., – Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu

Po prezentacjach odbyła się dyskusja, którą moderował Stanisław Szultka – Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP. Temat debaty brzmiał: Zastosowanie technologii wodorowych na Pomorzu – możliwości i wyzwania. Oto uczestnicy, według programu zaprezentowanego przed spotkaniem:

Centrum Wodorowe Politechniki Gdańskiej – Prof. Dariusz Mikielewicz, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Politechniki Gdańskiej

Przedsięwzięcia poprawy efektywności energetycznej w miejskim przedsiębiorstwie ciepłowniczo-komunalnym – Jarosław Kubera, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Komunalnego KOKSIK Sp. z o.o.

Niskoemisyjna strategia rozwoju spółki komunikacyjnej a wykorzystanie wodoru – Czesław Kordel, Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.

Technologie wodorowe – Rafał Frączek, Prezes Eko-Konsult Sp. z o.o. (Grupa Technologiczna Automatic System Engineering)

Perspektywy rozwoju transportu w Województwie Pomorskim – Krzysztof Czopek, Dyrektor Departamentu Infrastruktury, UMWP.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 300 lub adresem e-mail drg@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk