GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii

GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii

Program ma na celu dostarczenie polskim przedsiębiorcom niezbędnej wiedzy i narzędzi skutecznej ekspansji na rynki zagraniczne. Umożliwia m.in. udział w szkoleniach, zagranicznych misjach gospodarczych i targach a także ułatwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych. Nabór do kolejnej edycji programu Greenevo odbędzie się na jesieni tego roku

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza firmy oferujące polskie zielone technologie do udziału w programie Greenevo – Akcelerator Zielonych Technologii  Program ma za zadanie wspierać krajowe firmy, zaangażowane w rozwój zielonych technologii, w promowaniu swoich unikalnych produktów na rynkach międzynarodowych.

Wsparcie w ramach GreenEvo jest udzielane w formule pomocy de minimis, a kwota pomocy udzielonej w ten sposób nie może przekroczyć 200 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych.Więcej informacji na temat wszystkich edycji programu, nagrodzonych laureatów i technologii, a także dotychczasowych misji gospodarczych znajduje się na stronie www.greenevo.gov.pl

Zachęcamy również do kontaktu z koordynatorem projektuPanią Iwoną Boceńską, Głównym Specjalistą w Departamencie Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej,

pod numerem telefonu 22 3692670 , kom: 532-519-837 lub z sekretariatem konkursu: greenevo@klimat.gov.pl; tel: 22 369 23 27

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 300 lub adresem e-mail drg@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk