SMART PROGRESS
Akademia Nowoczesnej Administracji – Cykl 8 spotkań zdalnych

Akademia Nowoczesnej Administracji – Cykl 8 spotkań zdalnych

Zapraszamy do udziału w cyklu bezpłatnych ośmiu spotkań tematycznych w ramach Akademii Nowoczesnej Administracji, organizowanej przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu pn.: „Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”. PROFESJONALNY URZĘDNIK - ROZWIJANIE KOMPETENCJI - NOWOCZESNA ADMINISTRACJA - KONKURENCYJNOŚĆ I DŁUGOFALOWY ROZWÓJ

Tematyka spotkań kierowana jest do administracji i podmiotów publicznych, zwłaszcza urzędów jednostek samorządu terytorialnego, odpowiadających za koordynację Regionalnej Strategii Innowacji, w tym prowadzenie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania, jak i odgrywających rolę w realizacji polityki innowacji i rozwoju obszarów z zakresu Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Uczestnictwo w przygotowanym przez Urząd Marszałkowski cyklu wiedzy dla nowoczesnej administracji ma na celu osiągnięcie m.in. następujących efektów: integracja pracowników różnych urzędów, wymiana wiedzy i dobrych praktyk oraz budowa społeczności innowatorów, wspólnie realizujących wojewódzkie cele rozwojowe.

 

Pierwszy webinar pn. „Budowanie kultury innowacyjności w jednostkach samorządu terytorialnego”, otwierający Akademię Nowoczesnej Administracji, odbędzie się już 12 kwietnia br. w godz. 10:00 – 13:00. Wsparcie eksperckie podczas spotkania będzie służyć m.in.: wprowadzeniu uczestników do zagadnień związanych z innowacyjnością, trendami technologicznymi (w tym cyfryzacja i otwarte dane w administracji publicznej), źródeł wiedzy i inspiracji na temat innowacyjnych rozwiązań oraz form wsparcia przedsiębiorstw. Szczegółowa agenda spotkania znajduje się w załączeniu. Link do spotkania zostanie przesłany do Państwa przez Wykonawcę – Instytut Kreowania Przedsiębiorczości.

 

Akademia Nowoczesnej Administracji – Cykl 8 spotkań zdalnych

Kwiecień – Czerwiec 2022 r.

Rejestracja już aktywna!

 

  1. Budowanie kultury innowacyjności w jednostkach samorządu terytorialnego (12.04.2022, Rejestracja LINK)
  2. Komunikacja przedstawicieli administracji publicznej z biznesem (19.04.2022, Rejestracja LINK)
  3. Projektowanie efektywnego programu wsparcia innowacji (26.04.2022, Rejestracja LINK)
  4. Komunikacja na styku biznesu i nauki, czyli jak poprawić współpracę naukowców i przedsiębiorstw (10.05.2022, Rejestracja LINK)
  5. Lean Management jako wsparcie produktywności i efektywności w administracji publicznej (17.05.2022, Rejestracja LINK)
  6. Metoda 5S w biurze i w administracji (24.05.2022, Rejestracja LINK)
  7. Ocena innowacji, innowacyjnych pomysłów i technologii (31.05.2022, Rejestracja LINK)
  8. Nowe mechanizmy zamówień publicznych (7.06.2022, Rejestracja LINK)

 

Usługa wsparcia merytorycznego profesjonalnego prowadzenia procesu przedsiębiorczego odkrywania jest realizowana w ramach projektu „Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1.Komercjalizacja wiedzy, Działanie 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.

 

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 300 lub adresem e-mail drg@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk