Akademia Nowoczesnej Administracji – Cykl spotkań zdalnych dla profesjonalnych urzędników

Akademia Nowoczesnej Administracji – Cykl spotkań zdalnych dla profesjonalnych urzędników

06.04.2022
Bogna Lesner
Bogna
Lesner
AUTOR
Bogna Lesner
Bogna
Lesner
06.04.2022

Zapraszamy do udziału w cyklu bezpłatnych spotkań tematycznych w ramach Akademii Nowoczesnej Administracji, organizowanej przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu pn.: „Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”.

 

 • PROFESJONALNY URZĘDNIK
 • ROZWIJANIE KOMPETENCJI
 • NOWOCZESNA ADMINISTRACJA
 • KONKURENCYJNOŚĆ I DŁUGOFALOWY ROZWÓJ

Tematyka spotkań kierowana jest do administracji i podmiotów publicznych, zwłaszcza urzędów jednostek samorządu terytorialnego, odpowiadających za koordynację Regionalnej Strategii Innowacji, w tym prowadzenie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania, jak i odgrywających rolę w realizacji polityki innowacji i rozwoju obszarów z zakresu Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Uczestnictwo w przygotowanym przez Urząd Marszałkowski cyklu wiedzy dla nowoczesnej administracji ma na celu osiągnięcie m.in. następujących efektów: integracja pracowników różnych urzędów, wymiana wiedzy i dobrych praktyk oraz budowa społeczności innowatorów, wspólnie realizujących wojewódzkie cele rozwojowe.

 

Akademia Nowoczesnej Administracji – Cykl 8 spotkań zdalnych dla urzędników

SZCZEGÓŁY O AKADEMII I SPOTKANIACH: TUTAJ

Kwiecień – Czerwiec 2022 r.

Rejestracja już aktywna!

 

 1. Budowanie kultury innowacyjności w jednostkach samorządu terytorialnego (12.04.2022, Rejestracja LINK, Agenda LINK)
 2. Komunikacja przedstawicieli administracji publicznej z biznesem (19.04.2022, Rejestracja LINK)
 3. Projektowanie efektywnego programu wsparcia innowacji (26.04.2022, Rejestracja LINK)
 4. Komunikacja na styku biznesu i nauki, czyli jak poprawić współpracę naukowców i przedsiębiorstw (10.05.2022, Rejestracja LINK)
 5. Lean Management jako wsparcie produktywności i efektywności w administracji publicznej (17.05.2022, Rejestracja LINK)
 6. Metoda 5S w biurze i w administracji (24.05.2022, Rejestracja LINK)
 7. Ocena innowacji, innowacyjnych pomysłów i technologii (31.05.2022, Rejestracja LINK)
 8. Nowe mechanizmy zamówień publicznych (7.06.2022, Rejestracja LINK)

 

 

Zespół Smart Progress
Referat Innowacji i Przedsiębiorczości
Departament Rozwoju Gospodarczego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk
smartprogress@pomorskie.eu

Usługa wsparcia merytorycznego profesjonalnego prowadzenia procesu przedsiębiorczego odkrywania jest realizowana w ramach projektu „Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1.Komercjalizacja wiedzy, Działanie 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 300 lub adresem e-mail drg@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk