ENERGETYKA
Wiatrak na tle nieba

PODYPLOMOWE STUDIA EXECUTIVE OFFSHORE WIND MBA CENTRUM MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

Od marca pierwsze w Polsce studia MBA dla sektora Offshore Wind Energy Trwają zapisy na podyplomowe MBA studia dla powstającego sektora Morskiej Energetyki Wiatrowej. Kierunek otwiera Uniwersytet Morski w Gdyni

Executive Offshore Wind MBA jest prowadzony przez ekspertów energetyki wiatrowej i praktyków zarządzania. Partnerem merytorycznym jest Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej, partnerami branżowymi są wiodące firmy MEW, a parterami akademickimi – uczelnie z Niemiec i Danii oferujące pierwszy program Offshore Wind Energy MBA na świecie.

Absolwenci, pierwszego w Polsce, a drugiego w Europie, sektorowego programu MBA, otrzymają dyplom Podyplomowych Studiów MBA wydany przez Uniwersytet Morski w Gdyni oraz międzynarodowy dyplom Executive Masterof Business Administration podpisany przez Uniwersytet Morski w Gdyni, University of Applied Sciences Bremerhaven i Business Academy SouthWest.

Obecnie trwa procedura rekrutacyjna do programu.

Informacje i zapisy: About Executive MBA in Offshore Wind Energy | Gdynia Maritime University (umg.edu.pl)

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 300 lub adresem e-mail drg@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk