POMORSKA PLATFORMA OFFSHORE
Podsumowanie spotkań sygnatariuszy Pomorskiej Platformy Offshore z zagranicznymi partnerami

Podsumowanie spotkań sygnatariuszy Pomorskiej Platformy Offshore z zagranicznymi partnerami

W trakcie ostatniego roku kalendarzowego, nawiązane zagraniczne kontakty pozwoliły złożyć dwa wnioski aplikacyjne do programów finansowanych z środków europejskich. Zapoznano się z rożnymi modelami funkcjonowania krajowych łańcuchów dostaw na rzecz morskiej energetyki wiatrowej, co pozwoli w pełni wykorzystać potencjał Pomorskiej Platformy Offshore. Zagraniczne doświadczenia funkcjonowania klastrów energii przyczynią się do zacieśnienia współpracy zagranicznej oraz pozwolą kontynuować budowanie marki Pomorskiej Platformy Offshore.

Spotkania z Marlog Maritime Development Center and Offshore Center Bornholm

  • Trzeciego marca odbyło się wirtualne spotkanie z przedstawicielami regionu Bornholm z Danii. Podczas spotkania omówiono funkcjonowanie regionalnego centrum offshore zlokalizowanego w Bornholmie – MARLOG Maritime Development Center and Offshore Center Bornholm oraz portu instalacyjnego. Wskazano na duńskie przykłady wsparcia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej oraz dobre praktyki funkcjonowania klastra morskiej energetyki wiatrowej na przykładzie doświadczeń Bornholmu. Spotkanie pozwoliło nawiązać cenne kontakty dla Pomorskiej Platformy Offshore, dzięki którym wspólnie z MARLOG, Samorząd Województwa Pomorskiego złożył wniosek aplikacyjny pt.: „Baltic Cooperation Platform for Innovation in Offshore Wind Energy” finansowany z programu Interreg Południowy Bałtyk na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest rozwijanie kontaktów w Regionie Morza Bałtyckiego służących rozwojowi pomorskiej agendy B+R offshore (przygotowanej w ramach pracy Grupy Roboczej Przemysł) tj. poszukiwanie partnerów czy instytutów badawczych z którymi możliwe będzie budowanie konsorcjów oraz realizowanie projektów angażujących pomorskich partnerów. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na koniec I kwartału 2022 roku.

Spotkania z Baskijskim Klastrem Energii

  • Dwudziestego drugiego czerwca odbyło się wirtualne spotkanie z Baskijskim Klastrem Energii (jeden z największych klastrów przemysłowych w Europie), podczas którego sygnatariusze Platformy mieli okazję zapoznać się z jego funkcjonowaniem oraz bieżącymi przedsięwzięciami. Na uwagę zasługuje fakt, że w kraju Basków swoje siedziby mają liderzy energetyki wiatrowej tacy, jak: Siemens Gamesa, Iberdrola, O&M. Organizacje zrzeszone w klastrze są mocno zaangażowane w rozwój morskiej energetyki wiatrowej, m.in. uczestniczyły w realizacji istniejących projektów demonstracyjnych. Dzięki dużemu zaangażowaniu klastra oraz kraju Basków w międzynarodowy rozwój morskiej energetyki wiatrowej instytucja ta będzie organizatorem prestiżowej konferencji Wind Europe, która odbędzie się w dniach 5 – 7 kwietnia w 2022 roku w Bilbao. Samorząd województwa planuje silne uczestnictwo w konferencji poprzez organizację delegacji pomorskiej składającej się z sygnatariuszy Platformy oraz innych podmiotów zainteresowanych rozwojem MFW. Podczas wydarzenia odbędzie się m.in. seminarium poświęcone rozwojowi pomorskiego local content oraz zaprezentowana zostanie Pomorska Platforma Offshore. Wspólnie w Baskijskim Klastrem Energii złożono wniosek aplikacyjny pt.: „ELBE – Eurocluster in Offshore Renewable Energy” w ramach naboru w programie Single Market Programme COSME (SMP COSME). Projekt jest ukierunkowany przede wszystkim na budowę silnej współpracy pomiędzy największymi graczami i partnerami (klastry) w zakresie budowania europejskich łańcuchów wartości oraz rozwijanie myśli B+R. W ramach projektu mają zostać uruchomione finansowe narzędzia wsparcia MŚP rozwijających innowacje w offshore. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na koniec III kwartału 2022 r.

Spotkania z DeepWind

  • Dziewiątego września odbyło się wirtualne spotkanie z przedstawicielami Scottish Development International oraz reprezentantami Ambasady Brytyjskiej, podczas którego przedstawiciele DeepWind – największego klastra morskiej energetyki wiatrowej w Wielkiej Brytanii – opowiedzieli o swojej historii i działaniach. Przedstawiono oraz omówiono brytyjski model łańcucha dostaw dedykowany rozwojowi morskich farm wiatrowych (przyjęte 15 września porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce było na nim wzorowane). W najbliższym roku kalendarzowym tj. 2022 planowane są dwustronne wizyty studyjne.

Spotkania z Klastrem NEOPOLIA oraz WAMEC

  • Dwudziestego października odbyło się wirtualne spotkanie przedstawicieli Regionalnej Agencji Energetycznej z regionu Nantes, którzy opowiedzieli o sposobach wsparcia rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej we Francji. Klaster NEOPOLIA przedstawił funkcjonowanie oraz siłę funkcjonowania łańcucha dostaw we współpracy międzysektorowej. Natomiast Zachodnio Atlantycka Agencja Energetyczna przedstawiła aspekt koordynacji badań oraz rozwoju kompetencji w regionie. Jednym z efektów nawiązania kontaktów są trwające obecnie dwustronne rozmowy pomiędzy naukowcami z pomorskich uczelni (Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Morski), a Uniwersytetem Nantes, które mogą zaowocować wspólnymi projektami badawczymi. W najbliższym roku kalendarzowym tj. 2022 planowane są dwustronne wizyty studyjne.
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 300 lub adresem e-mail drg@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk