Potencjał energetyczny gmin województwa pomorskiego w kontekście możliwości budowy wysp energetycznych – podsumowanie raportu

Potencjał energetyczny gmin województwa pomorskiego w kontekście możliwości budowy wysp energetycznych – podsumowanie raportu

W dniu 26 listopada 2021r. odbyło się spotkanie dla przedstawicieli gmin z terenu województwa pomorskiego poświęcone przedstawieniu podsumowania raportu dotyczącego Potencjału energetycznego gmin województwa pomorskiego w kontekście możliwości budowy wysp energetycznych.

Opracowanie przedstawia wyniki analizy aktualnego stanu sektorów energetyki, ciepłownictwa i gazownictwa w województwie pomorskim oraz wyniki badania potencjału wybranych gmin województwa pomorskiego pod kątem dostępności energetycznych zasobów odnawialnych lub odpadowych do produkcji energii elektrycznej i ciepła (chłodu) w ramach wysp (spółdzielni) energetycznych i wykorzystania ich na potrzeby lokalne. W ramach opracowania zostały przeanalizowane i przedstawione rozwiązania wysp energetycznych funkcjonujące w innych krajach europejskich. Funkcjonowanie tych wysp zależne jest od warunków lokalnych, są to rozwiązania z zaangażowaniem podmiotów publicznych i prywatnych w ramach energetyki obywatelskiej.

Tutaj można pobrać prezentacje ze spotkania oraz opracowanie.

ENERGETYKA w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego

Finansowanie efektywności energetycznej i OZE w Województwie Pomorskim. Przykłady wysp energetycznych w Europie

Uwarunkowania współpracy wysp energetycznych z systemem elektroenergetycznym szanse i zagrożenia

Aktualny stan prawny dla wysp energetycznych, potencjalny model wyspy i wyniki konsultacji z gminami

Energetyka w projekcie programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Potencjał energetyczny gmin województwa pomorskiego w kontekście możliwości budowy wysp energetycznych

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 300 lub adresem e-mail drg@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk