Monitoring Inteligentnych Specjalizacji Pomorza – Raport 2021

Rozwój Inteligentnych Specjalizacji Pomorza 2021 Monitoring, najnowsze dane i prognozy

21.10.2021
Bogna Lesner
Bogna
Lesner
AUTOR
Bogna Lesner
Bogna
Lesner
21.10.2021

Zapraszamy do lektury najnowszych raportów z zakresu analizy dynamiki rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

Prezentujemy efekt rocznej pracy zespołu badawczego i przeprowadzenia 1200 wywiadów z pomorskimi przedsiębiorstwami – raporty z analizy dynamiki rozwoju ISP oraz kompetencyjne dla poszczególnych ISP:

 1. Raport główny – Analiza dynamiki rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) oraz potrzeb kompetencyjnych podmiotów gospodarczych wpisujących się w obszary ISP prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego – Raport główny_ISP
 2. Raport analityczny dla ISP 1
 3. Raport analityczny dla ISP 2
 4. Raport analityczny dla ISP 3
 5. Raport analityczny dla ISP 4
 6. Raport kompetencyjny dla ISP 1 Technologie offshore i portowo-logistyczne – Raport_ISP1
 7. Raport kompetencyjny dla ISP 2 Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie – Raport_ISP2
 8. Raport kompetencyjny dla ISP 3 Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie – Raport_ISP3
 9. Raport kompetencyjny dla ISP 4 Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia – Raport_ISP4

Monitoring Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) to trudne zadanie, szczególnie w obliczu dostępności do danych publicznych oraz sposobu, w jaki określiliśmy nasze pomorskie specjalizacje. W ramach projektu Smart Progress konsorcjum w składzie PBS spółka z o.o. i BR spółka z o.o. podjęło się realizacji złożonego i unikalnego badania pt. „Analiza dynamiki rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) oraz potrzeb kompetencyjnych podmiotów gospodarczych wpisujących się
w obszary ISP prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego”
.

 • ISP wpływają pozytywnie na konkurencyjność gospodarki Pomorza

Głównym celem badania była ocena dynamiki rozwoju, innowacyjności, konkurencyjności i wpływu ISP na rozwój gospodarki Pomorza oraz zdiagnozowanie zapotrzebowania na kompetencje związane z funkcjonowaniem ISP.

 • Ponad 1200 wywiadów z pomorskimi przedsiębiorstwami

W trakcie realizacji badania przeprowadzono ponad 1200 wywiadów kwestionariuszowych, a pomorskie przedsiębiorstwa wyjątkowo chętnie i z dużym zaangażowaniem udzielały odpowiedzi na zadawane pytania!

Zrealizowane badania ankietowe i ich analiza pozwoliły ocenić stopień rozwoju poszczególnych ISP, a w konsekwencji zaproponować przyszłe narzędzia rozwoju i wsparcia dedykowane dla danych ISP w zależności od ich potrzeb oraz zidentyfikowanych kierunków rozwoju produktów i usług.
Ważnym celem analizy była także diagnoza problemów związanych z rynkiem pracy w kontekście m.in. pozyskiwania nowych pracowników, kwalifikacji deficytowych i systemu kształcenia, które mogą stanowić bariery rozwoju w branżach ISP oraz ustalenie możliwości ich przezwyciężenia.

Analiza obejmowała także skutki pandemii w odniesieniu do obszarów ISP oraz nowe możliwości rozwoju w kontekście zaistniałej sytuacji, a także stosunek pomorskich przedsiębiorców do podążania za nowymi trendami związanymi z automatyzacją, cyfryzacją i zielonymi technologiami.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 300 lub adresem e-mail drg@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk