Smart Lab. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna dwie nowe ścieżki

Smart Lab. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna dwie nowe ścieżki

25.08.2021
Bogna Lesner
Bogna
Lesner
AUTOR
Bogna Lesner
Bogna
Lesner
25.08.2021

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt „Prowadzenie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania w ramach Smart Labów”. Jego głównym celem jest zweryfikowanie potencjału wybranych obszarów i opracowanie dla nich Business Technology Roadmap. Kluczowym elementem projektu jest przeprowadzenie warsztatów „Smart Lab” z przedstawicielami podmiotów i instytucji z danego obszaru tematycznego.

 

Smart Labs

Smart Labs to grupy składające się z przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji nauki, instytucji otoczenia biznesu, administracji publicznej oraz moderatora (którym może być przedstawiciel sektora prywatnego, anioł biznesu, instytucji otoczenia biznesu), utworzone w celu identyfikacji nowych, wyłaniających się specjalizacji, weryfikacji i aktualizacji istniejących specjalizacji oraz inicjowania współpracy oraz realizacji wspólnych projektów w zidentyfikowanych obszarach.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ze wsparciem PwC

W najbliższym czasie zaplanowano spotkania w trybie online, bazujące na wynikach poprzedniego Smart Panelu, tj.:

  1. Inteligentne czujniki: 30.08.2021; 09.09.2021; 20.09.2021, 28.09.2021,
  2. Cyberbezpieczeństwo: 01.09.2021; 13.09.2021; 22.09.2021; 05.10.2021.

Spotkania będą prowadzone przez firmę PwC Advisory. Planowane jest co najmniej 9 ścieżek tematycznych do 2023 r. oraz przygotowanie 9 map rozwoju rynków i technologii tzw. „technologicznych map” (BTR – Business Technology Roadmaps) danego obszaru gospodarki, wskazującej jego potencjał rozwojowy;

Obszary wskazane do dalszych badań:

  • Technologie produkcji wodoru niskoemisyjnego i zeroemisyjnego,
  • Wodorowe ogniwa paliwowe i paliwo wodorowe,
  • Rozpoznawanie wzorców – od nowych metod obliczeniowych do autonomicznych systemów przewidujących i podejmujących decyzje,
  • Biożywność,
  • Projektowanie zrównoważone.

W razie pytań lub chęci udziału w spotkaniach zapraszamy do kontaktu z Departamentem Analiz i Strategii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 300 lub adresem e-mail drg@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk