ENERGETYKA
Zdjęcie z Konsultacji społecznych projektów rozporządzeń offshore

Konsultacje społeczne projektów rozporządzeń offshore

FOT. ŁUKASZ DĄBROWSKI
30.07.2021
Łukasz Dąbrowski
Łukasz
Dąbrowski
AUTOR
Łukasz Dąbrowski
Łukasz
Dąbrowski
30.07.2021

Obecnie trwają konsultacje społeczne projektów: rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ekspertyzy nawigacyjnej i ekspertyz technicznych dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń, wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie planu ratowniczego oraz planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń, wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR).

Ministerstwo Infrastruktury ramach konsultacji publiczny przekazało projekty rozporządzeń:

  1. w sprawie ekspertyzy nawigacyjnej i ekspertyz technicznych dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń, wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR), projekt,
  2. w sprawie planu ratowniczego oraz planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń, wraz z uzasadnieniem ioceną skutków regulacji (OSR), projekt.

Uprzejmie proszę o przekazanie ew. uwag do ww. projektów rozporządzeń, z wykorzystaniem załączonej tabeli, w terminie 30 dni od daty (20 lipca) zamieszczenia projektu w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, również w formie elektronicznej na adres e-mail: cezary.puchacz@mi.gov.pl.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 300 lub adresem e-mail drg@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk