Agencja Rozwoju Pomorza - logotyp

Kompleksowe wsparcie przedsiębiorców – Aktualności Agencji Rozwoju Pomorza

30.07.2021
Bogna Lesner
Bogna
Lesner
AUTOR
Bogna Lesner
Bogna
Lesner
30.07.2021

Przegląd najnowszych informacji o możliwym wsparciu pomorskich przedsiębiorców przez Agencję Rozwoju Pomorza. Do zadań Agencji należy m.in. obsługa Funduszy Europejskich dla małych i średnich firm oraz instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości, promocja gospodarcza regionu, w tym pozyskiwanie i obsługa inwestorów zagranicznych. Agencja zajmuje się też popularyzacją nowoczesnej przedsiębiorczości, aktualnych trendów w ekonomii oraz postaw ekologicznych.

Zapraszamy do przeglądu najnowszych informacji o możliwym wsparciu pomorskich przedsiębiorców – „Aktualności Agencji Rozwoju Pomorza”.

Misją Agencji jest działanie na rzecz harmonijnego rozwoju Pomorza poprzez wspieranie pomorskiej przedsiębiorczości i lokalnych samorządów, a także inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych o znaczeniu regionalnym.

Więcej bieżących wiadomości na stronie ARP.

  • Ruszyła 7. edycja FUNDUSZU INICJOWANIA ROZWOJU. Granty do 25 tys. zł

Fundacja Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION wraz z partnerami biznesowymi prowadzi nabór wniosków do 7 edycji Konkursu Grantowego FUNDUSZ INICJOWANIA ROZWOJU. W konkursie wspierane są najlepsze pomorskie innowacje międzysektorowe, realizowane wspólnie przez organizację pozarządową, biznes i instytucję publiczną. Czas na zgłaszanie projektów został przedłużony do 16.08.2021 r., do godz. 12:00.

  • Trzecia odsłona usługi Brokera Zagranicznego. Trwa konkurs!

Dostarczanie firmom specjalistycznych informacji o interesujących je rynkach zagranicznych, pomoc w nawiązaniu kontaktów biznesowych, a także organizacja spotkań z potencjalnymi kontrahentami za granicą – rusza trzecia edycja usługi Brokera Zagranicznego. Wnioski o dofinansowanie można składać do 31 sierpnia br. Zapraszamy na webinarium poświęcone zasadom konkursu w dn. 10 sierpnia.

  • Rozwiń swój eksport z Brokerem Zagranicznym. Zapraszamy na webinarium. 10 sierpnia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na webinarium przedsiębiorców zainteresowanych usługą polegającą na dostarczaniu firmom specjalistycznych informacji o rynkach zagranicznych takich jak  Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania i Skandynawia, pomocą w nawiązaniu kontaktów biznesowych, a także organizacją spotkań z potencjalnymi kontrahentami za granicą. Webinarium odbędzie się we wtorek 10 sierpnia 2021r. w godz. 11:00-12:00 na platformie zoom.

  • Granty na realizację projektów inwestycyjnych/relokację pracowników

Trwa nabór wniosków w konkursie na uzbrajanie terenów inwestycyjnych pod projekty przemysłowe i magazynowe. Dofinansowanie może wynieść nawet 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, a maksymalna kwota, którą możną uzyskać, to 800 tys. zł na projekt. Projekty wpisywane są na listę rezerwową, istnieje szansa otrzymania dofinansowania.

Dofinansowaniem w ramach grantów mogą zostać objęte pojedyncze tereny inwestycyjne, które spełniają następujące wymagania dotyczące terenów:

– położenie w województwie pomorskim,
– powierzchnia minimum 1,25 ha,
– położenie w strefie przeznaczonej dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania terenu lub decyzji o warunkach zabudowy.

  • Granty unijne dla firm na relokację pracowników spoza województwa pomorskiego

W ramach trwającego konkursu przedsiębiorca z sektora mikro, małych lub średnich firm może otrzymać dotację w postaci stypendium dla nowozatrudnionych pracowników, którzy zdecydują się na przeniesienie do województwa pomorskiego.

O taką dotację mogą wnioskować firmy z sektora technologii offshore, portowo-logistycznej, IT oraz technologii medycznej w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia. Pula środków przeznaczonych na konkurs wynosi 1,5 mln zł. Wysokość stypendium dla jednego pracownika to 10 tys. zł. Można złożyć kilka wniosków, przy czym jedna firma może uzyskać wsparcie maksymalnie dla 80 osób. Pracodawca ma czas na obsadzenie nowych stanowisk pracy objętych wsparciem do 31.12.2022 r

Szczegółowych informacji o w/w konkursach udziela kierownik projektu Maciej Silarski, tel. 58 32 33 183, e-mail: maciej.silarski@investinpomerania.pl

  • Nabór projektów w ramach międzynarodowego Programu LIFE

Otwarto nabór wniosków do Programu LIFE. Wnioski można składać przez portal Komisji Europejskiej. Nowy program LIFE wspiera projekty w czterech obszarach / podprogramach (więcej szczegółów dot. poszczególnych obszarów):

– Przyroda i różnorodność biologiczna (Nature and biodiversity),
– Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia (Circular economy and quality of life),
– Łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do niej (Climate change mitigation and adaptation),
– Przejście na czystą energię (Clean energy transition),
– Ponadto, ubiegać się można o granty operacyjne dla organizacji non-profit (Operating Grants for non-profit making entities).

  • Konkurs Latarnie Gospodarki Morskiej 2021 w kategorii „Lider Technologii Morskich”. Ruszyło głosowanie online.

W konkursie biorą udział przedsiębiorcy zaangażowani w projekt Pomorski Broker Eksportowy: Proteh GlassDeep oraz StoGda. Głosowanie online potrwa do 19 września. W drugiej odsłonie plebiscytu docenione zostaną firmy proponujące innowacyjne rozwiązania technologiczne, budujące nowoczesne statki, przygotowujące spektakularne projekty, jak i rozwiązania organizacyjne na światowym poziomie.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 300 lub adresem e-mail drg@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk