Kobieta z laptopem - Stockowe zdjęcie

Tendencje rozwojowe kluczowych branż województwa pomorskiego

09.03.2021
Dorota Bałamonczek
Dorota
Bałamonczek
AUTOR
Dorota Bałamonczek
Dorota
Bałamonczek
09.03.2021

Publikacja stworzona w kontekście funkcjonowania ISP oraz wyzwań regionalnego i lokalnych rynków pracy stanowiąca studium porównawcze powiatów regionu pomorskiego w latach 2013-2018.

Tendencje rozwojowe kluczowych branż w pomorskim - okładkaPublikacja pn. „Tendencje rozwojowe kluczowych branż województwa pomorskiego w kontekście funkcjonowania ISP oraz wyzwań regionalnego i lokalnych rynków pracy. Studium porównawcze powiatów regionu pomorskiego w latach 2013-2018” stanowi zebranie i uporządkowanie danych statystycznych i ich zagregowanie do listy branż kluczowych i ISP, opracowanie danych i zaprezentowanie ich w przejrzystej i atrakcyjnej wizualnie formie oraz opracowanie wniosków płynących z ww. danych. Materiał obejmuje identyfikację branż kluczowych i zmiany ich funkcjonowania w latach 2013-2018, analizę relacji pomiędzy kluczowymi branżami i ISP w województwie pomorskim z uwzględnieniem zróżnicowań wewnątrzregionalnych a także determinanty kształtowania kierunków rozwoju szkolnictwa zawodowego w ujęciu powiatowym na podstawie ogólnej oceny sytuacji lokalnych rynków pracy po 2013 r. Z publikacją możesz zapoznać się poniżej.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 300 lub adresem e-mail drg@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk