INTELIGENTNE SPECJALIZACJE
Innowacje - Stock Photo

EIT dostanie 600 mln EUR więcej na innowacje

W dniu 28 stycznia br. zawarte zostało porozumienie polityczne pomiędzy Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w sprawie aktualizacji podstawy prawnej Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), a także jego nowego strategicznego planu innowacji na lata 2021–2027.

Europejski Instytut Innowacji i Technologii w latach 2021-2027 ma otrzymać niemal 3 mld euro, czyli o prawie 600 mln więcej w porównaniu z obecnym okresem finansowania. EIT będzie pobudzać innowacje, angażując w swoje działania 750 instytucji szkolnictwa wyższego, wspierając 30 tys. studentów, wprowadzając 4 tys. innowacji na rynek i promując 700 przedsiębiorstw typu start-up.

EIT działa za pośrednictwem wspólnot wiedzy i innowacji, które skupiają przedsiębiorstwa, uniwersytety i ośrodki badawcze w całej Europie. EIT będzie teraz mógł położyć większy nacisk na swój wymiar regionalny: wzmocniony Regionalny System Innowacji będzie ukierunkowany na kraje, które pozostają w tyle pod względem innowacyjności. Nowa inicjatywa pilotażowa zwiększy również zdolności instytucji szkolnictwa wyższego w zakresie przedsiębiorczości i innowacji. Ponadto EIT zacieśni współpracę z Europejską Radą ds. Innowacji, co przyczyni się do zwiększenia ogólnego potencjału innowacyjnego Europy.

Więcej na ten temat:

 

opracowała dr Magdalena Skulimowska na podstawie informacji Komisji Europejskiej

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 300 lub adresem e-mail drg@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk