Fundusz Inicjowania rozwoju - logo

Konkurs firma zaangażowana społecznie pomorskiego sektora MSP

23.11.2015
Dorota Bałamonczek
Dorota
Bałamonczek
AUTOR
Dorota Bałamonczek
Dorota
Bałamonczek
23.11.2015

Podziel się swoim doświadczeniem. Wypełnij formularz i zgłoś swoją firmą do 27 listopada br.

Ruszyła II edycja KONKURSU FIRMA ZAANGAŻOWANA SPOŁECZNIE POMORSKIEGO SEKTORA MSP!

Konkurs - Firma zaangażowania społecznie - plakat

Już po raz drugi startuje konkurs dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzącym działalność na terenie województwa pomorskiego.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych i najlepiej wdrożonych Praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), zrealizowanych w obszarze zaangażowania społecznego przez mikro, małe lub średnie firmy z województwa pomorskiego.

Patronat honorowy nad Konkursem objął Marszałek Województwa Pomorskiego – Pan Mieczysław Struk.

Organizatorami Konkursu są: Forum Inicjowania Rozwoju, Radio Gdańsk, Gazeta Wyborcza, 2Pi Group, Multistudio, Studio 102.

Partnerem strategicznym Konkursu jest Grupa LOTOS S.A. 

W pierwszej, pilotażowej edycji nagrodzona została firma AMBRA Sp. z o.o., która świadczy kompleksowe usługi z zakresu utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektów biurowych, handlowo-usługowych, socjalnych i przemysłowo-produkcyjnych.

W ramach Konkursu, poszukiwane są dobre praktyki CSR realizowane przez pomorskie firmy w obszarze zaangażowania społecznego. „Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej” to jeden z siedmiu  kluczowych obszarów odpowiedzialności społecznej wg. normy ISO 26000.

Premiowane będą zgłoszone praktyki, które były realizowane we współpracy z przedstawicielami innych sektorów (np. organizacji pozarządowych, samorządów, instytucji kultury i edukacji i in. podmiotów, które nie należą do sektora biznesu), a także działania strategiczne, realizowane lub planowane w dłuższej perspektywie czasowej, spójne z wizją i misją przedsiębiorstwa (oraz strategią CSR jeśli firma taką posiada). Działania zakończone lub w zaawansowanym stadium realizacji.

Zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu, organizatorzy konkursu poszukują przykładów działań, wykraczających poza wymogi prawa i jednocześnie takich, które wspierają daną społeczność lokalną i przyczyniają się do budowania z nią relacji.

 

Poniżej lista przykładowych działań i zagadnień, których zgłoszone do konkursu projekty mogą dotyczyć:

1.   Zaangażowanie społeczne – polega na proaktywnej postawie wobec społeczności lokalnej np. zapobieganie problemom i ich rozwiązywanie, budowanie partnerstwa z lokalnymi interesariuszami i organizacjami, dążenie do stania się członkiem danej społeczności.

2.   Edukacja i kultura – to ochrona i promocja kultury oraz propagowanie edukacji.

3.   Tworzenie miejsc pracy i rozwijanie umiejętności – wiąże się z ograniczaniem ubóstwa, propagowaniem rozwoju ekonomicznego i społecznego oraz rozwojem kompetencji w społeczności lokalnej.

4.    Rozwój i dostęp do technologii – to wykorzystywanie specjalistycznej wiedzy, umiejętności
i technologii w sposób, który umożliwi promowanie rozwoju zasobów ludzkich oraz dyfuzję technologii. To także ułatwianie dostępu do informacji i technologii poprzez szkolenia czy partnerską współpracę.

5.   Tworzenie bogactwa i dochodów – poprzez np. programy wspierania przedsiębiorczości, rozwoju lokalnych dostawców oraz zatrudniania członków społeczności lokalnej.

6.   Zdrowie – poprzez propagowanie zdrowia, zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia i chorobom oraz angażowanie się w łagodzenie wszelkich szkód dla społeczności lokalnej.

7.   Inwestycje społeczne – to inwestowanie zasobów firmy w programy i inicjatywy mające na celu poprawę socjalnych aspektów życia społeczności lokalnej.

8.   Inne 

Konkurs ma na celu promocję działań społecznie odpowiedzialnych realizowanych przez pomorskie firmy z sektora MŚP w obszarze zaangażowania społecznego, realizowanych na rzecz podnoszenia poziomu kapitału społecznego na Pomorzu. Konkurs ma pokazywać liczne korzyści płynące ze współpracy międzysektorowej rozwijanej na terenie woj. Pomorskiego.

Konkurs przeprowadzany jest od 1 listopada do 2 grudnia 2015 rZgłoszenia przyjmowane są w okresie od 1 – 27 listopada 2015 r. 

Partnerzy Konkursu FIRR

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 300 lub adresem e-mail drg@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk