INTELIGENTNE SPECJALIZACJE
Inteligentne Specjalizacje Pomorza logotyp

Zarząd Województwa Pomorskiego powołał Komisję Konkursową na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza

14.11.2014
Dorota Bałamonczek
Dorota
Bałamonczek
AUTOR
Dorota Bałamonczek
Dorota
Bałamonczek
14.11.2014

Dnia 24 lipca 2014 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Uchwałę Nr 802/370/14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza.

W związku z przyjętym przez Zarząd Województwa Pomorskiego Regulaminem Konkursu na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza, Departament Rozwoju Gospodarczego odpowiedzialny jest za przeprowadzenie Konkursu na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Przeprowadzenie konkursu wiąże się z powołaniem Komisji Konkursowej składającej się z Przewodniczącego Komisji Konkursowej oraz jej członków, którzy dokonają oceny merytorycznej złożonych aplikacji w trybie dwuetapowym, szczegółowo opisanym w ww. Regulaminie. Tym samym dnia 24 lipca 2014 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Uchwałę Nr 802/370/14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza.

Wybrani członkowie Komisji Konkursowej posiadają doświadczenie w następujących obszarach:
1) w zakresie oceny przedsięwzięć inwestycyjnych (w szczególności z obszaru finansowania VC) oraz oceny i finansowania przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym, w tym związanych z komercjalizacją (wprowadzaniem na rynek) rozwiązań opartych o nowe technologie;
2) w zakresie działalności biznesowej, w szczególności realizacji strategii inwestycyjnych lub strategii wejścia na rynki międzynarodowe;
3) w zakresie technologii, badań naukowych i ich komercjalizacji.
Skład Komisji Konkursowej w I konkursie na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza:

  • Stefan Dunin Wąsowicz, Efekt Technologies, BPI Polska, wcześniej m.in. Philips i Hewlett Packard

stefan_dunin_wasowiczPrezes Zarządu Efekt Technologies – firmy, która zajmuje się wykorzystaniem danych pomiarowych do wzrostu efektywności przedsiębiorstw, , a w szczególności zmniejszenia zużycia energii. Dyrektor Działu Strategii, Fuzji i Przejęć, Członek Zarządu w BPI Polska (2007-2013) specjalizującej się w doradztwie w zakresie strategii i zarządzania zasobami ludzkim. Posiada bogate doświadczenie w finansach, zarządzaniu projektami i zasobami ludzkimi, a także w zakresie zarządzania rozwojem produktu oraz zakupami i dystrybucją. W latach 1985-2004 pełnił funkcje menedżerskie w międzynarodowych korporacjach w Europie i USA (Hewlett Packard, Agilent Technologies, Philips Medical Systems). W latach 2004-2007 stworzył i wdrożył strategie firmy  GeoInvent (innowacyjna firma technologiczna w zakresie informacji przestrzennej) oraz doprowadził do jej połączenia z Tele Atlas Group, co przyczyniło się do powstania  150 osobowego centrum IT w Polsce.

  • Grzegorz Gromada, NewVentures/MCIBioventures

gromada_grzegorzPosiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu funduszem inwestującym w innowacyjne spółki na wczesnym etapie rozwoju. Od 2007 r. jest prezesem zarządu New Ventures Sp. z o.o. (dawniej MCI.BioVentures) – funduszu biotechnologicznego inwestującego w spółki prowadzące działalność w sektorach biotechnologii i ochrony zdrowia (m.in. Genomed, Biotech Varsovia Pharma). Zarządza także Funduszem Discovery działającym w ramach Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A.  Odpowiedzialny za przeprowadzenie inwestycji w osiem spółek, o łącznej wartości ponad 20 mln zł, w sektorze biotechnologii, ochrony zdrowia, suplementów diety i e-commerce. Udzielał wsparcia strategicznego oraz sprawował nadzór nad spółkami poprzez udział w radach nadzorczych. W latach 1995-2007 zastępca dyrektora Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej. W latach 1998-2007 także Wiceprezes Zarządu Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A., zaś w latach 2000-2007 koordynator Innovation Relay Centre West Poland – Ośrodka Przekazu Innowacji dla Polski Zachodniej.

  • dr inż. MBA Janusz Marszalec, Innovatech Consulting

marszalec_januszJest przedsiębiorcą – prowadzi działającą od 18 lat firmę informatyczną JMC, a także firmę doradczą Innovatech Consulting i najnowszą Centrum Edisona. Wykłada przedsiębiorczość w Politechnice Warszawskiej i Uczelni Vistula. Jest doradcą rektora Uczelni Vistula ds. Innowacyjności i Komercjalizacji Wiedzy, mentorem firm start-up, członkiem panelu jurorów konkursu European Business Awards i ekspertem Centrum im. Adama Smitha. Spędził kilkanaście lat w Finlandii pracując w centrach przedsiębiorczości, innowacyjności i wysokich technologii w Oulu i Helsinkach. Przez 10 lat pracował w VTT – Technical Research Center of Finland, Electronics Institute, a także wykładał na Uniwersytecie w Oulu. Pracował w projektach m.in. dla takich firm jak Nokia, Rautaruukki (obecnie Ruukki), Kone, Oras, Auramo, Partek, Noptel. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych, kilku książek i kilku patentów (w Polsce i Finlandii) z dziedziny technologii, innowacyjności i przedsiębiorczości.

  • Mariusz Orłowski, Professor at Virginia Polytechnic Institute and State University; wcześniej Motorola

mariusz_orlowski
Profesor na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej w Virginia Polytechnic Institute and State University („Virginia Tech”). Jest przewodniczącym Virginia Microelectronics Consortium. Posiada ponad 28-letnie doświadczenie w przemyśle półprzewodników, które zdobył najpierw w firmie Siemens (1984-1989), a następnie w Motoroli (1989-2004) i w Freescale Semiconductor (2004-2008), która wydzieliła się na bazie działu półprzewodników z Motoroli. W ramach współpracy z Motorolą/Freescale Semiconductor koordynował dwa zagraniczne projekty – w Moskwie, gdzie był założycielem i dyrektorem moskiewskiego Laboratorium Motoroli, oraz w Grenoble, gdzie pełnił funkcję Dyrektora ds. Rozwoju Nowych Urządzeń (Co-Director of Novel Device Development). Jest autorem ponad 200 publikacji w czasopismach naukowych, a także 109 międzynarodowych patentów, w tym 80 amerykańskich.

  • Prof. Andrzej Pawlak, Lawrence Technological University,

pawlak_andrzejProfesor Uniwersytetu Stanforda oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkley. Posiada wieloletnie doświadczenie inżynierskie, które zdobył pracując w działach naukowo-badawczych Hitachi w Polsce i Japonii, oraz w General Motors i Delphi w USA. Jego prace naukowo-badawcze w obszarze urządzeń mechatronicznych stanowią stały wkład do światowej wiedzy i przemysłowego know-how, a także do globalnych rozwiązań technologicznych. Opracowane przez niego komponenty systemów bezpieczeństwa ABS, trakcji oraz wspomagania sterowania samochodów, czujniki magnetyczne, wtryskiwacze, ekologiczne styczniki z zamkiem magnetycznym, oraz pompy serca i elektronicznie sterowane zastawki serca są powszechnie stosowane na świecie. Jako prezes VortexICG, prowadzi współpracę z szeregiem organizacji europejskich i amerykańskich. Jest autorem 50 publikacji naukowych oraz ponad 150 patentów. Opracował metodę innowacji niszowej, która w oparciu o unikalny komplet narzędzi analitycznych umożliwia rozpoznanie nisz technologicznych.

  • Stefan Widomski, były wiceprezes Nokii

widomski_stefan2W latach 1984-2006 wiceprezes koncernu telekomunikacyjnego Nokia (Vice President i Senior Vice President). Posiada bogate doświadczenie w handlu ze Wschodem (w szczególności z Rosją). W latach 1979-1991 był członkiem komitetów ds. współpracy naukowo-technicznej i ekonomicznej pomiędzy Finlandią i ZSSR. Aktywnie angażuje się w inicjatywy związane z handlem międzynarodowym – członkostwo w kierownictwie wielu firm i organizacji, a także w organach państwowych i społecznych. Wieloletni prezes zarządu Fińsko-Rosyjskiej Izby Handlowej, następnie także jej honorowy członek. Wieloletni prezes okręgu Południowej Finlandii Towarzystwa Finlandia-Rosja. Pełnił funkcję doradcy ds. Rosji w SITRA, Narodowym Funduszu Innowacyjnym Finlandii. Obecnie członek zarządu i prezes Forum Polonia w Finlandii oraz Konsul Honorowy Polski w Finlandii. Wykładowca i panelista na licznych seminariach i konferencjach dotyczących handlu wschód-zachód w Europie, USA, ZSRR/Rosji i Kanadzie.

InnoPomorze logo
Kapitał Ludzki, Pomorskie w Unii, UE - logotypy
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 300 lub adresem e-mail drg@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk