INTELIGENTNE SPECJALIZACJE
Inteligentne Specjalizacje Pomorza logotyp

Ogłoszenie konkursu na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

14.05.2014
Dorota Bałamonczek
Dorota
Bałamonczek
AUTOR
Dorota Bałamonczek
Dorota
Bałamonczek
14.05.2014

Pragniemy poinformować, że zgodnie z Uchwałą Nr 475/351/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 maja 2014 roku, w dniu 14 maja br. został ogłoszony Konkurs na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Szanowni Państwo!

Pragniemy poinformować, że zgodnie z Uchwałą Nr 475/351/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 maja 2014 roku,  w dniu 14 maja br.  został ogłoszony Konkurs na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Konkurs na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do osób fizycznych, prawnych jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w szczególności ze środowisk biznesowych i naukowych zainteresowanych utworzeniem partnerstwa w celu przystąpienia do konkursu.

Pod hasłem Inteligentnych specjalizacji Pomorza należy rozumieć dziedziny /obszary o dużym potencjale istotne z punktu widzenia rozwoju województwa pomorskiego, które bazują na unikatowych zasobach regionalnych i ich nowatorskiej kombinacji oraz w ramach, których zakłada się m.in. realizację prac badawczo-rozwojowych i przedsięwzięć innowacyjnych, przyczyniających się do rozwoju nowej lub istniejącej specjalizacji gospodarczej oraz mających wpływ na wzrost konkurencyjności województwa pomorskiego w skali krajowej i międzynarodowej.

Aplikacje należy złożyć w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

do 31 lipca 2014 roku włącznie do godziny 15:45

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego:

tel.: 58 32 68 317/712  lub e-mail: IS@pomorskie.eu

Dokumenty do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 300 lub adresem e-mail drg@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk