Zmiany w Regulaminie konkursu na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

$image_alt

9 października br. uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego został przyjęty zmieniony Regulamin konkursu na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza. Zmiany wprowadzone w Regulaminie mają na celu przede wszystkim dobro Partnerstw, wygenerowanie dla nich dodatkowych korzyści.
Zgodnie z Uchwałą nr 1043/392/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 października 2014 roku, wprowadzono zmiany w Regulaminie Konkursu na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza. Wynikają one głownie z konieczności dostosowania Regulaminu konkursu do zapisów Umowy o współpracy w zakresie wsparcia procesu wyboru inteligentnych specjalizacji Pomorza, która została zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
 
Aktualną wersje Regulaminu znajdziesz TUTAJ
view szablon artykułu

Harmonogram prac wyboru ISP

Od XI.2013
Debata i konsultacje (budowanie partnerstw)

XI.2013 - III.2014
Sprecyzowanie gospodarczego profilu regionu w ramach badania pn. „Identyfikacja inteligentnych specjalizacji w regionie województwa pomorskiego – konwergencja technologiczna"

14.V.2014
Ogłoszenie konkursu na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza (Etap 1)

IX.2014
Wstępna ocena i rekomendacje dotyczące zgłoszonych inteligentnych specjalizacji

X.2014 - XII.2014
Konkurs na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza (Etap 2)

9 kwiecień 2015
Ogłoszenie wyników konkursu

II-IV kwartał 2015
Negocjacje dotyczące zakresu i formy wsparcia dla działań i przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w ramach inteligentnych specjalizacji 

28 stycznia 2016
Podpisanie Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji