Czy projekty wskazane w Porozumieniach z Partnerstwami będą miały pozakonkursowy dostęp do wsparcia ze środków RPO WP?

$image_alt

W celu uzyskania wsparcia ze środków RPO WP wszystkie zgłaszane projekty zostaną objęte procedurą konkursową. Dotyczy to także projektów wskazanych w Porozumieniach na rzecz inteligentnych specjalizacji Pomorza, zawieranych pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Partnerstwami. Jakkolwiek projekty wpisujące się w obszar wybranej inteligentnej specjalizacji otrzymają preferencje w dostępie do wsparcia.

Dodatkowo, zgodnie z regulacjami Komisji Europejskiej w sprawie wydatkowania środków unijnych w lata 2014-2020, środki na badania, rozwój i innowacje (B+R+I) będą dostępne wyłącznie dla projektów i przedsięwzięć wpisujących się w obszary wybranych inteligentnych specjalizacji.

view szablon artykułu