Zarząd Województwa Pomorskiego powołał Komisję Konkursową na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza

$image_alt

Dnia 24 lipca 2014 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Uchwałę Nr 802/370/14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza

W związku z przyjętym przez Zarząd Województwa Pomorskiego Regulaminem Konkursu na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza, Departament Rozwoju Gospodarczego odpowiedzialny jest za przeprowadzenie Konkursu na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Przeprowadzenie konkursu wiąże się z powołaniem Komisji Konkursowej składającej się z Przewodniczącego Komisji Konkursowej oraz jej członków, którzy dokonają oceny merytorycznej złożonych aplikacji w trybie dwuetapowym, szczegółowo opisanym w ww. Regulaminie. Tym samym dnia 24 lipca 2014 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Uchwałę Nr 802/370/14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza.

 

Wbrani członkowie Komisji Konkursowej posiadają doświadczenie w następujących obszarach:
1) w zakresie oceny przedsięwzięć inwestycyjnych (w szczególności z obszaru finansowania VC) oraz oceny i finansowania przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym, w tym związanych z komercjalizacją (wprowadzaniem na rynek) rozwiązań opartych o nowe technologie;
2) w zakresie działalności biznesowej, w szczególności realizacji strategii inwestycyjnych lub strategii wejścia na rynki międzynarodowe;
3) w zakresie technologii, badań naukowych i ich komercjalizacji.

 

Skład Komisji Konkursowej w I konkusie na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza:

  • Stefan Dunin Wąsowicz, Efekt Technologies, BPI Polska, wcześniej m.in. Philips i Hewlett Packard 
Prezes Zarządu Efekt Technologies – firmy, która zajmuje się wykorzystaniem danych pomiarowych do wzrostu efektywności przedsiębiorstw, , a w szczególności zmniejszenia zużycia energii. Dyrektor Działu Strategii, Fuzji i Przejęć, Członek Zarządu w BPI Polska (2007-2013) specjalizującej się w doradztwie w zakresie strategii i zarządzania zasobami ludzkim. Posiada bogate doświadczenie w finansach, zarządzaniu projektami i zasobami ludzkimi, a także w zakresie zarządzania rozwojem produktu oraz zakupami i dystrybucją. W latach 1985-2004 pełnił funkcje menedżerskie w międzynarodowych korporacjach w Europie i USA (Hewlett Packard, Agilent Technologies, Philips Medical Systems). W latach 2004-2007 stworzył i wdrożył strategie firmy  GeoInvent (innowacyjna firma technologiczna w zakresie informacji przestrzennej) oraz doprowadził do jej połączenia z Tele Atlas Group, co przyczyniło się do powstania  150 osobowego centrum IT w Polsce.

 
 
  • Grzegorz Gromada, NewVentures/MCIBioventures

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu funduszem inwestującym w innowacyjne spółki na wczesnym etapie rozwoju. Od 2007 r. jest prezesem zarządu New Ventures Sp. z o.o. (dawniej MCI.BioVentures) – funduszu biotechnologicznego inwestującego w spółki prowadzące działalność w sektorach biotechnologii i ochrony zdrowia (m.in. Genomed, Biotech Varsovia Pharma). Zarządza także Funduszem Discovery działającym w ramach Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A.  Odpowiedzialny za przeprowadzenie inwestycji w osiem spółek, o łącznej wartości ponad 20 mln zł, w sektorze biotechnologii, ochrony zdrowia, suplementów diety i e-commerce. Udzielał wsparcia strategicznego oraz sprawował nadzór nad spółkami poprzez udział w radach nadzorczych. W latach 1995-2007 zastępca dyrektora Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej. W latach 1998-2007 także Wiceprezes Zarządu Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A., zaś w latach 2000-2007 koordynator Innovation Relay Centre West Poland – Ośrodka Przekazu Innowacji dla Polski Zachodniej.

 

 

  • dr inż. MBA Janusz Marszalec, Innovatech Consulting

Jest przedsiębiorcą – prowadzi działającą od 18 lat firmę informatyczną JMC, a także firmę doradczą Innovatech Consulting i najnowszą Centrum Edisona. Wykłada przedsiębiorczość w Politechnice Warszawskiej i Uczelni Vistula. Jest doradcą rektora Uczelni Vistula ds. Innowacyjności i Komercjalizacji Wiedzy, mentorem firm start-up, członkiem panelu jurorów konkursu European Business Awards i ekspertem Centrum im. Adama Smitha. Spędził kilkanaście lat w Finlandii pracując w centrach przedsiębiorczości, innowacyjności i wysokich technologii w Oulu i Helsinkach. Przez 10 lat pracował w VTT – Technical Research Center of Finland, Electronics Institute, a także wykładał na Uniwersytecie w Oulu. Pracował w projektach m.in. dla takich firm jak Nokia, Rautaruukki (obecnie Ruukki), Kone, Oras, Auramo, Partek, Noptel. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych, kilku książek i kilku patentów (w Polsce i Finlandii) z dziedziny technologii, innowacyjności i przedsiębiorczości.

 

 

  • Mariusz Orłowski, Professor at Virginia Polytechnic Institute and State University; wcześniej Motorola

Profesor na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej w Virginia Polytechnic Institute and State University ("Virginia Tech"). Jest przewodniczącym Virginia Microelectronics Consortium. Posiada ponad 28-letnie doświadczenie w przemyśle półprzewodników, które zdobył najpierw w firmie Siemens (1984-1989), a następnie w Motoroli (1989-2004) i w Freescale Semiconductor (2004-2008), która wydzieliła się na bazie działu półprzewodników z Motoroli. W ramach współpracy z Motorolą/Freescale Semiconductor koordynował dwa zagraniczne projekty – w Moskwie, gdzie był założycielem i dyrektorem moskiewskiego Laboratorium Motoroli, oraz w Grenoble, gdzie pełnił funkcję Dyrektora ds. Rozwoju Nowych Urządzeń (Co-Director of Novel Device Development). Jest autorem ponad 200 publikacji w czasopismach naukowych, a także 109 międzynarodowych patentów, w tym 80 amerykańskich.

 

 

 

 

  • Prof. Andrzej Pawlak, Lawrence Technological University,

 Profesor Uniwersytetu Stanforda oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkley. Posiada wieloletnie doświadczenie inżynierskie, które zdobył pracując w działach naukowo-badawczych Hitachi w Polsce i Japonii, oraz w General Motors i Delphi w USA. Jego prace naukowo-badawcze w obszarze urządzeń mechatronicznych stanowią stały wkład do światowej wiedzy i przemysłowego know-how, a także do globalnych rozwiązań technologicznych. Opracowane przez niego komponenty systemów bezpieczeństwa ABS, trakcji oraz wspomagania sterowania samochodów, czujniki magnetyczne, wtryskiwacze, ekologiczne styczniki z zamkiem magnetycznym, oraz pompy serca i elektronicznie sterowane zastawki serca są powszechnie stosowane na świecie. Jako prezes VortexICG, prowadzi współpracę z szeregiem organizacji europejskich i amerykańskich. Jest autorem 50 publikacji naukowych oraz ponad 150 patentów. Opracował metodę innowacji niszowej, która w oparciu o unikalny komplet narzędzi analitycznych umożliwia rozpoznanie nisz technologicznych.

 

 

  • Stefan Widomski, były wiceprezes Nokii

W latach 1984-2006 wiceprezes koncernu telekomunikacyjnego Nokia (Vice President i Senior Vice President). Posiada bogate doświadczenie w handlu ze Wschodem (w szczególności z Rosją). W latach 1979-1991 był członkiem komitetów ds. współpracy naukowo-technicznej i ekonomicznej pomiędzy Finlandią i ZSSR. Aktywnie angażuje się w inicjatywy związane z handlem międzynarodowym – członkostwo w kierownictwie wielu firm i organizacji, a także w organach państwowych i społecznych. Wieloletni prezes zarządu Fińsko-Rosyjskiej Izby Handlowej, następnie także jej honorowy członek. Wieloletni prezes okręgu Południowej Finlandii Towarzystwa Finlandia-Rosja. Pełnił funkcję doradcy ds. Rosji w SITRA, Narodowym Funduszu Innowacyjnym Finlandii. Obecnie członek zarządu i prezes Forum Polonia w Finlandii oraz Konsul Honorowy Polski w Finlandii. Wykładowca i panelista na licznych seminariach i konferencjach dotyczących handlu wschód-zachód w Europie, USA, ZSRR/Rosji i Kanadzie.

 

 

 

 

 

 

 

view szablon artykułu

Harmonogram prac wyboru ISP

Od XI.2013
Debata i konsultacje (budowanie partnerstw)

XI.2013 - III.2014
Sprecyzowanie gospodarczego profilu regionu w ramach badania pn. „Identyfikacja inteligentnych specjalizacji w regionie województwa pomorskiego – konwergencja technologiczna"

14.V.2014
Ogłoszenie konkursu na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza (Etap 1)

IX.2014
Wstępna ocena i rekomendacje dotyczące zgłoszonych inteligentnych specjalizacji

X.2014 - XII.2014
Konkurs na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza (Etap 2)

9 kwiecień 2015
Ogłoszenie wyników konkursu

II-IV kwartał 2015
Negocjacje dotyczące zakresu i formy wsparcia dla działań i przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w ramach inteligentnych specjalizacji 

28 stycznia 2016
Podpisanie Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji