Prezentacje z wydarzeń

Weź udział w seminarium z zakresu Własności Intelektualnej!

Już dzisiaj skorzystaj z bezpłatnej rejestracji, dowiedz się o znaczeniu znak towarowego i patentu na wynalazek dla biznesu.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaprasza na seminarium „Znaczenie ochrony własności intelektualnej w działalności przedsiębiorstw", które odbędzie się dnia 15 października 2018 r. od godz. 13.00 w sali „Polskie Niebo" gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku.

Seminarium jest wydarzeniem na które zapraszamy zarówno przedsiębiorców, w szczególności podmioty zrzeszone we wszystkich obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, jak i przedstawicieli start-up'ów i scale-up'ów, pracowników naukowych uczelni i działów B+R oraz osoby zainteresowane tematem szeroko rozumianych innowacji.

Na seminarium poruszone zostaną zagadnienia związane z wartością wynalazków i patentów dla tworzenia oraz komercjalizacji innowacji technicznych, a także rolą znaków towarowych w kontekście kreowania marki w przestrzeni rynkowej. Przedstawione zostaną przykłady badań patentowych oraz wykorzystania informacji patentowej w cyklu prac badawczo-rozwojowych. Omówione zostaną także aktualne formy wspierania działalności przedsiębiorstw poprzez możliwość uzyskania ulg finansowych, wynikających z podjętych przedsięwzięć innowacyjnych oraz ich komercjalizacji.

 

Program Seminarium:

 • 13:00 – 13:05         Otwarcie seminarium
  Ryszard Świlski, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego                                
  Karolina Lipińska, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP


 • 13:00 – 13:50         Rola znaków towarowych w działalności przedsiębiorców 
  Wojciech Gierszewski, Rzecznik patentowy i radca prawny, Kancelaria prawna Brzezicki Gierszewski Adwokaci Radcowie prawni Rzecznicy patentowi s.c.
   
 • 13:50 – 14:35         Jak korzystać z informacji patentowej
  Katarzyna Szwed, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni
   
 • 14:35 – 15:05         Znaczenie własności przemysłowej w pracach badawczo-rozwojowych i innowacyjnej działalności przedsiębiorstwa
  Bogna Lesner, Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
   
 • 15:05 – 15:25         Pakiet dwóch ustaw, tzw. małej i dużej nowelizacji ustawy o innowacyjności – przedstawienie możliwości i nowych regulacji prawnych w kontekście korzystania z ulgi podatkowej na działalność B+R przez firmy oraz centra badawczo –rozwojowe
  Justyna Szybska – Lewandowska, Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego


Prosimy o potwierdzenie udziału w Seminarium do 13 października 2018 r. na adres mailowy: b.lesner@pomorskie.eu

ZAPROSZENIE

 

Znalezione obrazy dla zapytania samorzad województwa pomorskiego  

 

 

 

 

Partnerem wspierającym wydarzenie jest Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

view szablon artykułu