Prezentacje z wydarzeń

Stypendia prezydenta miasta Gdańska

Młodzi i wykształceni ludzie, aktywnie uczestniczący w codziennym życiu Gdańska zostaną docenieni

Stypendia ufundowane przez Prezydenta Miasta Gdańska są przyznawane mieszkańcom Gdańska zameldowanym na pobyt stały co najmniej od 3 lat, którzy studiują na jednej z trójmiejskich uczelni wyższych w trybie stacjonarnym i legitymują się osiągnięciami lub pracą na rzecz Gdańska. Nabór wniosków w ramach trzech konkursów trwa do 15 października br.

 

Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska, o które w tym roku mogą ubiegać się studenci:

  • roczne stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdańsk - stypendium naukowe przyznawane studentom, którzy w swoim dorobku posiadają prace i osiągnięcia tematycznie związane z Gdańskiem lub prowadzą działalność na rzecz Gdańska, zaliczyli w terminie przynajmniej drugi rok studiów stacjonarnych i w ciągu tych lat nauki mieli średnią ocen nie niższą niż 4,9;
  • jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska na studia zagraniczne - stypendium na studia zagraniczne może otrzymać student aktualnie studiujący na jednej z trójmiejskich uczelni, który zaliczył pierwszy rok studiów i otrzymał zaproszenie lub skierowanie na studia zagraniczne (w trakcie trwania studiów stacjonarnych) albo kontynuuje naukę w szkole wyższej za granicą;
  • jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia - stypendium za wybitne osiągnięcia jest przyznawane studentowi szkoły wyższej, który posiada znaczące osiągnięcia wykraczające tematycznie poza program nauczania szkoły wyższej, zaliczył co najmniej drugi rok studiów.

Szczegółowe informacje dotyczące każdego z wymienionych konkursów można znaleźć na stronie internetowej gdansk.pl

Źródło: www.gdansk.pl

view szablon artykułu