Prezentacje z wydarzeń

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów rozdane

W dniu 22 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego w roku akademickim 2016/2017.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 10 ust. 2 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiegoStypendysta zobowiązany jest w terminie 7 dni tj. do dnia 29 grudnia br., do złożenia następujących dokumentów:

  1. zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie studiów (powinno zawierać co najmniej dane osobowe studenta, nazwę uczelni, aktualny rok studiów),
  2. formularza danych Stypendysty

Do wglądu: Lista stypendystów

view szablon artykułu