W dniu 21 marca 2014 r. odbyło się w audytorium Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego seminarium podsumowujące badanie pn. „Identyfikacja inteligentnych specjalizacji w regionie województwa pomorskiego - konwergencja technologiczna".

Celem badania było opracowanie endogenicznego potencjału gospodarczego województwa pomorskiego wraz ze wskazaniem możliwych kierunków konwergencji technologicznej i funkcjonalnej. Jego wyniki nie przesądzają jednak o wyborze inteligentnych specjalizacji pomorskich, które będą wyłonione w drugiej połowie bieżącego roku w konkursie na inteligentne specjalizacje. Badanie miało stanowić źródło informacji oraz inspiracji zarówno dla Samorządu Województwa jak i uczestników procesu wyboru inteligentnych specjalizacji tj. środowisk naukowych oraz przedstawicieli świata biznesu odnośnie silnych stron regionu.

Spotkanie otworzył i poprowadził Pan Jacek Dębczyński – prezes spółki ResPublic – Wykonawcy badania. W pierwszej kolejności głos zabrała przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego – Pani Anna Golec – Koordynator Zespołu ds. Inicjatyw Gospodarczych, która nakreśliła tło i genezę pojęcia inteligentnych specjalizacji. Następnie pokrótce przedstawiła proces ich wyboru, który w województwie pomorskim będzie przeprowadzony w postaci dwuetapowego konkursu. Ogłoszenie pierwszego etapu konkursu planowane jest na przełomie kwietnia i maja br. a wszelkie niezbędne informacje będą dostępne na stronie www.inteligentnespecjalizacje.pomorskie.eu
Proces wyboru inteligentnych specjalizacji w Województwie Pomorskim

Kolejna prezentacja przedstawiona przez p. Łukasza Wielca z firmy ResPublic miała na celu zaprezentowanie wyników przeprowadzonego badania. Uczestnicy seminarium mogli zapoznać się z analizą wskaźnikową dotyczącą 12 wybranych branż z naszego województwa. Na podstawie warsztatów przeprowadzonych przez Wykonawcę w badaniu zidentyfikowano potencjalne kierunki konwergencji funkcjonalnej i technologicznej, które następnie w oparciu o badanie eksperckie zredukowano do ośmiu obszarów konwergencji.
Prezentacja wyników badań potencjalnych kierunków konwergencji technologicznej i funkcjonalnej

Ostatnia prezentacja dotyczyła kryteriów wyboru inteligentnych specjalizacji w województwie pomorskim. Pan Stanisław Szultka z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawił wstępne propozycje kryteriów oraz procedurę wyboru inteligentnych specjalizacji pomorskich.
Wybór pomorskich inteligentnych specjalizacji - propozycje kryteriów do konsultacji  


Ze względu na kluczowe znaczenie kryteriów dla procesu wyboru inteligentnych specjalizacji pomorskich oprócz powyższej prezentacji przedstawiamy do konsultacji cele i założenia poszczególnych obszarów proponowanych kryteriów.
Założenia procesu wyboru inteligentnych specjalizacji Pomorza


Na Państwa uwagi dotyczące kryteriów wyboru Inteligentnych Specjalizacji czekamy do dnia 16 kwietnia br. pod adresem mailowym: IS@pomorskie.eu bądź k.lipinska@pomorskie.eu lub d.balamonczek@pomorskie.eu.

Materiały z seminarium:

Wybór pomorskich inteligentnych specjalizacji - propozycje kryteriów do konsultacji -  Maciej Dzierżanowski, Stanisław Szultka - Instytut Badan nad Gospodarką Rynkową 

Proces wyboru inteligentnych specjalizacji w Województwie Pomorskim - Anna Golec, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Prezentacja wyników badań potencjalnych kierunków konwergencji technologicznej i funkcjonalnej - Łukasz Wielec - ResPublic

Potencjalne kierunki konwergencji
 
Materiał do konsultacji - Założenia procesu wyboru inteligentnych specjalizacji Pomorza


Inteligentne Specjalizacje Pomorza

Sygnatariusze Porozumień

 

Kontakt

Kontakt:

Email: IS@pomorskie.eu
tel.: +48 (58) 32 68 712