Rozpoczęcie negocjacji

$image_alt

Samorząd Województwa Pomorskiego podjął negocjacje z Partnerstwami w celu wypracowania Porozumień na rzecz rozwoju ISP.

Samorząd Województwa Pomorskiego w celu uzgodnienia i zawarcia porozumień na rzecz rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, podjął negocjacje z partnerstwami zgłaszającymi propozycje inteligentnych specjalizacji Pomorza, które zostały zarekomendowane przez Komisję Konkursową oraz zaakceptowane przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

Porozumienie jest zawierane pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego
a podmiotami tworzącymi partnerstwo obejmujące w szczególności środowiska biznesowe i naukowe zgłaszające propozycję inteligentnej specjalizacji Pomorza (Partnerstwo). 

Porozumienia będą obowiązywały przez okres 3 lat, z możliwością ich przedłużenia w sytuacji, gdy strony pozytywnie ocenią efekty zrealizowanych działań, perspektywy dalszego rozwoju oraz potrzebę stymulowania wspólnych przedsięwzięć.

Zgodnie z Uchwałą nr 316/31/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2015 roku, Samorząd Województwa Pomorskiego podjął negocjacje:

1)   w obszarze ISP 1 – z Partnerstwami pn.:

a)   Inteligentne urządzenia i technologie w gospodarczym wykorzystaniu zasobów morza oraz terenów przybrzeżnych, którego liderem jest Centrum Techniki Okrętowej S.A;

b)   SMART PORT & CITY Inteligentne procesy i technologie w obszarze zespołów portowych oraz ich zaplecza, generatorem wzrostu dostępności komunikacyjnej
i informacyjnej Pomorza
, którego liderem jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

2)   w obszarze ISP 2 – z Partnerstwem pn. Inteligentne Systemy Interaktywne - innowacyjne produkty, usługi i technologie dla środowisk inteligentnych, którego liderem jest Fundacja INTERIZON.

3)   w obszarze ISP 3 – z Partnerstwami pn.:

a)   Budownictwo SMART 3E – efektywność, ekologia, energetyka, którego liderem jest Rada SMART 3E;

b)   Inteligentne Technologie Energetyczno-Paliwowe, którego liderem jest ENERGA S.A.

4)   w obszarze ISP 4 – z Partnerstwem pn. Long Healthy Life – Innowacje w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i starzejącego się społeczeństwa, którego liderem są Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

.

 

view szablon artykułu

Inteligentne Specjalizacje Pomorza

Sygnatariusze Porozumień

 

Kontakt

Kontakt:

Email: IS@pomorskie.eu
tel.: +48 (58) 32 68 712