Publikacja Partnerstw zgłoszonych w Konkursie na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza

$image_alt

Ocena formalna Aplikacji końcowych złożonych w Konkursie na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza została zakończona. Poniżej przedstawiamy Partnerstwa, które przeszły ww. ocenę pozytywnie i zostały przekazane  ekspertom Komisji Konkursowej, do oceny merytorycznej. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ogromnym potencjałem jaki prezentują zgłoszone propozycje inteligentnych specjalizacji Pomorza.

PARTNERSTWA
Dane kontaktowe przedstawicieli Partnerstw

 

 

 

 

view szablon artykułu

Harmonogram prac wyboru ISP

Od XI.2013
Debata i konsultacje (budowanie partnerstw)

XI.2013 - III.2014
Sprecyzowanie gospodarczego profilu regionu w ramach badania pn. „Identyfikacja inteligentnych specjalizacji w regionie województwa pomorskiego – konwergencja technologiczna"

14.V.2014
Ogłoszenie konkursu na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza (Etap 1)

IX.2014
Wstępna ocena i rekomendacje dotyczące zgłoszonych inteligentnych specjalizacji

X.2014 - XII.2014
Konkurs na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza (Etap 2)

9 kwiecień 2015
Ogłoszenie wyników konkursu

II-IV kwartał 2015
Negocjacje dotyczące zakresu i formy wsparcia dla działań i przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w ramach inteligentnych specjalizacji 

28 stycznia 2016
Podpisanie Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji