Prezentacje z wydarzeń

Pożyczka Inwestycyjna i Pożyczka Profilowana

Bank Gospodarstwa Krajowego zaprasza na spotkanie dla potencjalnych Pośredników Finansowych.

Już 29 października br. Bank Gospodarstwa Krajowego  - Beneficjent projektu „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+)" - zaprasza na spotkanie informacyjne kierowane do potencjalnych Pośredników Finansowych produktów „Pożyczka Inwestycyjna i Pożyczka Profilowana".

Zadaniem Wykonawców – Pośredników Finansowych wyłonionych w wyniku postępowania prowadzonego przez BGK, będzie udzielenie 20 pożyczek inwestycyjnych i 11 pożyczek profilowanych. Kwota wkładu ze środków EFRR i budżetu państwa, która zasili te pożyczki, to 20 mln zł.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z zaproszenia BGK. Więcej informacji, w tym adres strony internetowej z zamieszczonymi dokumentami przetargowymi oraz dane kontaktowe, przedstawione są w załączniku.

Termin zgłoszeń do uczestnictwa w spotkaniu upływa w najbliższy piątek 26 października 2018 r.

Ww. projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach RPO WP 2014-2020.

view szablon artykułu