Wydawca treści

Pomorskie podczas Smart Regions Conference

$image_alt

W dniach 1-2 czerwca województwo pomorskie wzieło udział w największym wydarzeniu bieżącego roku organizowanym przez Komisję Europejską dedykowaną Inteligentnym Specjalizacjom pn. Smart Regions Conference.

W zeszłym tygodniu w dniach 1-2.06 mieliśmy przyjemność reprezentować województwo pomorskie na największym wydarzeniu bieżącego roku organizowanym przez Komisję Europejską dedykowaną Inteligentnym Specjalizacjom pn. Smart Regions Conference (z udziałem Komisarzy UE, w tym Pani Komisarz Bieńkowskiej).


Jako Pomorskie braliśmy udział zarówno w części konferencyjnej, gdzie swojej wypowiedzi w panelu udzielił Marszałek Byczkowski, jak również przygotowaliśmy stoisko w części wystawienniczej. Pan Marszałek był uczestnikiem panelu obejmującego temat wdrożenia inteligentnych specjalizacji w regionie pod hasłem „Inteligentne specjalizacje: od teorii do praktyki" w tym temacie zabrali głos m in. Dominique Foray (Profesor Politechniki Federalnej w Lozannie (EPFL) Kevin Morgan, Profesor Uniwersytety w Cardiff i Luca Ceriscioli, Prezydent regionu Marche (Włochy).

Stoisko pomorskiego było jednym z 3 stoisk polskich (oprócz dolnośląskiego i łódzkiego)  i jedynym z 50 regionów europejskich. Wystawiały się również największe organizacje unijne wspierające rozwój innowacji jak: ERRIN, INTERREG Europe, EURADA, EEN itd.

Pan Marszałek podczas wystąpienia podkreślił wagę procesu przedsiębiorczego odkrywania czyli rzeczywistego i aktywnego włączenie regionalnych aktorów w projektowanie  i wdrażanie ISP.

Drugiego dnia stanowisko promujące inteligentne specjalizacje Pomorza odwiedziła również komisarz Elżbieta Bieńkowska z Departamentu Generalnego Komisji Europejskiej ds. Rynku wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP, która wyraziła swoje ogromne poparcie dla wybranych kierunków działań.

Bardzo pozytywnie odebrana została wyświetlana na stoisku prezentacja. Już pierwszego dnia rozdano ponad 50 USB, na których znajdowały się zarówno filmy jak i folder dotyczący Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. W promocji pomorskich specjalizacji wspierały nas dodatkowo dwie przedstawicielki Rad inteligentnych specjalizacji – Joasia Przedrzymirska (ISP 1-Technologie offshore i portowo-logistyczne) oraz Katarzyna Grzejszczak (ISP 3-Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie).

 

view szablon artykułu