Aktualności

Podsumowanie konferencji pn.: INTELIGENTNE SPECJALIZACJE POMORZA

$image_alt

Konferencja pn.: INTELIGENTNE SPECJALIZACJE POMORZA za nami. Dokonaliśmy podsumowania konkursu na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz zaprezentowano obszary i reprezentujące je Partnerstwa. Zwieńczeniem konferencji była debata na temat dalszego ich rozwoju.

W dniu 29 kwietnia br. w Hotelu Scandic w Gdańsku odbyła się konferencja pn.: Inteligentne Specjalizacje Pomorza. Jej celem było podsumowanie konkursu na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) i zaprezentowanie wybranych obszarów oraz reprezentujących je Partnerstwa wraz z debatą na temat dalszego ich rozwoju. Na konferencji licznei obecni byli zarówno przedstawiciele Partnerstw zgłaszajacych propozycje ISP, jak i osoby zainteresowane procesem, bądź dołączeniem do partnerstw.

Przywitania zebranych gości oraz oficjalnego otwarcia konferencji, dokonał Pan Marszałek Województwa Pomorskiego - Mieczysław Struk.

Kolejno, przedstawiciel Komisji Europejskiej - Pan Mikel Landabaso, poruszył kwestie znaczenia Inteligentnych Specjalizacji z perspektywy Komisji Europejskiej.

Pan Zbigniew Kamieński z Ministerstwa Gospodarki omówił relacje pomiędzy krajowymi i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

Natomiast Pan Włodzimierz Szordykowski, Przewodniczący Komisji Konkursowej (z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego) przedstawił proces wyboru Inteligentnych Specjalizacji Pomorza i dokonał jego podsumowania.

Kolejno prezentacji dokonało każde z Partnerstw , z którymi zostaną podjęte negocjacje w celu uzgodnienia i zawarcia Porozumień na rzecz ISP w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza:

Technologie off-shore i portowo-logistyczne
 Partnerstwa:

Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie
Partnerstwo:

Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii paliw
Partnerstwa:

Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się
Partnerstwo:

Po krótkiej przerwie, rozpoczęto panel dyskusyjny pn.: Czy i jak zarządzać Partnerstwami na rzecz Inteligentnych Specjalizacji? Jego moderatorem był Pan Stanisław Szultka z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynową.

Prezentacje wprowadząjącą wygłosił Pan Janusz Marszalec z Centrum Edisona Sp. z o.o., przedstawiając Wykorzystanie modeli biznesowych w zarządzaniu Partnerstwem. Natomiast Pan Ernest Czermański z Uniwersytetu Gdańskiego przedstawił Przykładowy model zarządzania Partnerstwem na rzecz Inteligentnych Spejcalizacji Pomorza na bazie SMART PORT & CITY.

Konferencję zakonczyła dyskusja z udziałem liderów Partnerstw na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz paertnerwów i instytucji regionalnych.

MATERIAŁY Z KONFERENCJI

 

Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

view szablon artykułu

Inteligentne Specjalizacje Pomorza

Sygnatariusze Porozumień

 

Kontakt

Kontakt:

Email: IS@pomorskie.eu
tel.: +48 (58) 32 68 712