Ogłoszono II etap Konkursu na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

$image_alt

Aplikacje końcowe należy składać do dnia 1 grudnia 2014 roku włącznie do godziny 15:45.

17 października br. w Hotelu Scandic w Gdańsku odbyło się Spotkanie dot. II etapu Konkursu na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Podczas spotkania oficjalnie ogłoszono II etap Konkursu na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, była to takze okazja do dyskusji, wyjaśnienia wszystkich wątpliwości pojawiających się wśród osób zainteresowanych wyborem inteligentnych specjalizacji w naszym województwie.
 
Zgodnie z Uchwałą nr 1056/393/14 Zarządu Województwa Pomorskiego, aplikacje końcowe należy składać do dnia 30 listopada 2014 roku.  Zważywszy na to, że koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dopuszczalnym terminem dostarczenia aplikacji końcowej jest najbliższy następny dzień powszedni tj. 1 grudnia 2014 roku włącznie do godziny 15:45.

Wszelkie pytania wątpliwości dotyczące procesu / Konkursu / zapisów Regulaminu itp. prosimy kierować do nas mailowo, pod adresem: is@pomorskie.eu

view szablon artykułu

Harmonogram prac wyboru ISP

Od XI.2013
Debata i konsultacje (budowanie partnerstw)

XI.2013 - III.2014
Sprecyzowanie gospodarczego profilu regionu w ramach badania pn. „Identyfikacja inteligentnych specjalizacji w regionie województwa pomorskiego – konwergencja technologiczna"

14.V.2014
Ogłoszenie konkursu na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza (Etap 1)

IX.2014
Wstępna ocena i rekomendacje dotyczące zgłoszonych inteligentnych specjalizacji

X.2014 - XII.2014
Konkurs na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza (Etap 2)

9 kwiecień 2015
Ogłoszenie wyników konkursu

II-IV kwartał 2015
Negocjacje dotyczące zakresu i formy wsparcia dla działań i przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w ramach inteligentnych specjalizacji 

28 stycznia 2016
Podpisanie Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji