Ogłoszenie konkursu na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

Pragniemy poinformować, że zgodnie z Uchwałą Nr 475/351/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 maja 2014 roku, w dniu 14 maja br. został ogłoszony Konkurs na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Szanowni Państwo!
 
Pragniemy poinformować, że zgodnie z Uchwałą Nr 475/351/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 maja 2014 roku,  w dniu 14 maja br.  został ogłoszony Konkurs na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

 

Konkurs na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do osób fizycznych, prawnych jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w szczególności ze środowisk biznesowych i naukowych zainteresowanych utworzeniem partnerstwa w celu przystąpienia do konkursu.
 

Pod hasłem Inteligentnych specjalizacji Pomorza należy rozumieć dziedziny /obszary o dużym potencjale istotne z punktu widzenia rozwoju województwa pomorskiego, które bazują na unikatowych zasobach regionalnych i ich nowatorskiej kombinacji oraz w ramach, których zakłada się m.in. realizację prac badawczo-rozwojowych i przedsięwzięć innowacyjnych, przyczyniających się do rozwoju nowej lub istniejącej specjalizacji gospodarczej oraz mających wpływ na wzrost konkurencyjności województwa pomorskiego w skali krajowej i międzynarodowej.

 


Aplikacje należy złożyć w:


Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

do 31 lipca 2014 roku włącznie do godziny 15:45

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego:

tel.: 58 32 68 317/712  lub e-mail: IS@pomorskie.eu

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

view szablon artykułu

Harmonogram prac wyboru ISP

Od XI.2013
Debata i konsultacje (budowanie partnerstw)

XI.2013 - III.2014
Sprecyzowanie gospodarczego profilu regionu w ramach badania pn. „Identyfikacja inteligentnych specjalizacji w regionie województwa pomorskiego – konwergencja technologiczna"

14.V.2014
Ogłoszenie konkursu na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza (Etap 1)

IX.2014
Wstępna ocena i rekomendacje dotyczące zgłoszonych inteligentnych specjalizacji

X.2014 - XII.2014
Konkurs na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza (Etap 2)

9 kwiecień 2015
Ogłoszenie wyników konkursu

II-IV kwartał 2015
Negocjacje dotyczące zakresu i formy wsparcia dla działań i przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w ramach inteligentnych specjalizacji 

28 stycznia 2016
Podpisanie Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji