Prezentacje z wydarzeń

Nagroda Motory Polskiej Logistyki 2015 dla Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk

$image_alt

Grupa PTWP SA, wydawca Miesięcznika Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl, decyzją kolegium redakcyjnego przyznało Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk nagrodę Motory Polskiej Logistyki 2015 za Działania służące realizacji idei paneuropejskiego korytarza transportowego Północ-Południe.

Grupa PTWP SA, wydawca Miesięcznika Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl, decyzją kolegium redakcyjnego przyznało Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk nagrodę Motory Polskiej Logistyki 2015 za Działania służące realizacji idei paneuropejskiego korytarza transportowego Północ-Południe.

Ideą nagrody jest wskazanie tych zjawisk, które obrazują najbardziej ważkie i przełomowe przeobrażenia w polskiej branży transportowo-logistycznej. Przykładami ilustrującymi te procesy są projekty, działania i inwestycje zmieniające na lepsze polską branżę logistyczną, podnoszące jej efektywność i konkurencyjność. Co ważne – poprzez swą specyfikę wpływają one na możliwości rozwoju całej polskiej gospodarki.

Pojemne kryterium nagrody pozwoliło objąć nią zarówno wybrane pojedyncze przedsięwzięcia inwestycyjne firm, aktywności przedsiębiorstw i instytucji związanych z branżą TSL, jak i wielkie programy modernizacyjne i integracyjne o zasięgu ogólnopolskim lub nawet wykraczającym poza granice kraju.

Wręczenie nagrody odbyło się podczas uroczystej gali Europejskiego Kongresu Logistycznego – ONECARGO, 5 października 2015 r. o godz. 18.30 w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR), pl. Wojciecha Kilara, w Katowicach.

Nagrodę odebrał osobiście Pan Kazimierz Karolczak Wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk, Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

- Od 2010 r. zastanawiamy się nad tym jak wspomóc rozwój korytarzy paneuropejskich. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i te działania wykraczają poza nasz kraj - wskazał Kazimierz Karolczak, wiceprezes Stowarzyszenia i wicemarszałek woj. śląskiego.

- Logistyka od czasów starożytnych stanowi krwioobieg gospodarki. Mamy ambicje, aby w miejscach, w których przebiega w Polsce korytarz Bałtyk-Adriatyk znajdowały się prawdziwe tętnice gospodarki - podkreślił.

ku, jako uzupełnienie do nowej wersji planu pracy w czerwcu 2016 roku. 3 zadanie będzie polegało na analizie zaktualizowanej listy projektów oraz planu pracy dla korytarza oraz wypracowanie możliwych działań na rzecz eliminacji barier technicznych, operacyjnych oraz administracyjnych. Ponadto, zostanie wykonana szersza analiza oddziaływania korytarza Bałtyk Adriatyk w kontekście wdrażania innowacji oraz ich wpływu, a także (co jest nowym podejściem) kwestii środowiskowych wynikających z realizacji i uruchomienia korytarza. Ostatnim zadaniem, którego realizacja jest zaplanowana do listopada 2017 roku będzie podsumowanie wniosków płynących z wyników poprzednich zadań, podsumowanie projektów oraz inicjatyw zrealizowanych w korytarzu Bałtyk Adriatyk, analiza dalszego rozwoju współpracy z RFC5  oraz identyfikacja podjętych i nadal wymaganych przedsięwzięć umożliwiających wykorzystanie potencjału rodzajów transportu przyjaznych środowisku.

Kolejne posiedzenie Forum Korytarza Bałtyk Adriatyk planowane jest na 11 grudnia br. w Brukseli, na którym wykonawca przedstawi pierwsze sprawozdanie z podjętych zadań.

view szablon artykułu