Prezentacje z wydarzeń

Miasto na detoksie, czyli pilotaż w gdańskich domach

Miasto na detoksie to kampania prowadzona przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. (GIWK) w ramach projektu NonhazCity. Jednym z elementów kampanii było pilotażowe badanie obejmujące 9 rodzin zamieszkujących teren Gdańska. Wśród jego uczestników przeważały rodziny 3- i 4-osobowe. Najstarsi, dorośli uczestnicy pilotażu mieli ponad pięćdziesiąt lat (54 i 52), najmłodsi – 32 lata. Dzieci były w wieku od niespełna roku do 18 lat. Celem projektu pilotażowego była próba wyeliminowania substancji niebezpiecznych z najbliższego otoczenia rodzin biorących w nim udział poprzez stosowanie bardziej ekologicznych zamienników bądź zastąpienie szkodliwej chemii samodzielnie przygotowanymi produktami. Pilotaż realizowany był przez 6 miesięcy.

Czym jest substancja niebezpieczna?

Substancja może być uznana za niebezpieczną, jeśli posiada właściwości mające negatywny wpływ na ludzi bądź środowisko, np. jest:

  • persystentna (tzn. trwała, a tym samym pozostająca długo w obiegu),
  • ma właściwości bioakumulacyjne, czyli zdolność do kumulowania się w tkankach organizmów,
  • jest toksyczna,
  • może zakłócać pracę układu hormonalnego,
  • jest drażniąca,
  • powoduje alergie.

Substancje niebezpieczne występują powszechnie w różnych artykułach i materiałach używanych w życiu codziennym, np. jako składniki detergentów, farb, lakierów, kosmetyków czy w postaci różnych związków obecnych w elementach wyposażenia domu i materiałach wykorzystywanych w budownictwie. Osoby korzystające z produktów zawierających takie substancje mają wpływ na ich emisję do środowiska. W praktyce oznacza to, że każda z tych osób staje się małej skali źródłem emisji zanieczyszczeń.

Wyniki badania pilotażowego

W ramach badania wykonano analizy zawartości wybranych związków endokrynnie czynnych w moczu uczestników oraz kurzu domowym. Próbki kurzu oraz moczu pobrano dwukrotnie - na początku i po zakończeniu pilotażu. Próbki kurzu pobierane były w pokojach dziennych, w których mieszkańcy deklarowali najdłuższy okres przebywania (salon), a na 3 dni przed pobraniem próbek wybrany obszar nie podlegał sprzątaniu. Wśród uczestników przeprowadzono ankietę, której celem było zbadanie zależności pomiędzy różnym wyposażeniem domu, a stężeniem wybranych związków endokrynnie czynnych (ang. endcrine disruptors, ED) w kurzu domowym, a także pomiędzy stylem życia oraz nawykami żywieniowymi, a stężeniem ED w moczu osoby badanej. Ankieta pozwoliła na zaobserwowanie następujących zależności:

1. w kurzu domowym stężenie fenoli (bisfenolu A – BPA, bisfenolu S – BPS, nonylfenolu – NF) było wyższe w domach, w których wykorzystywano więcej plastikowych elementów np. przyborów kuchennych, plastikowych dekoracji i pudełek, a także elektroniki

2. stężenie ftalanów (ftalanu dietylu – DEP, ftalanu diizobutylu – DiBP, ftalanu bis(2-etyloheksylu) było wyższe w gospodarstwach domowych, w których wymieniano podłogi i malowano ściany, a także tam gdzie znajdowały się meble z tzw. sklejki.

3. osoby, u których zaobserwowano wyższe stężenie ED częściej stosowały techniki kulinarne związane z plastikowymi torebkami (gotowanie w woreczkach) oraz opakowaniami.

4. spożycie żywności puszkowanej, napojów w plastikowych butelkach oraz kontakt z paragonami wiązało się z wyższym stężeniem BPA w moczu osób badanych.

W celu zwiększenia świadomości nt. szkodliwych substancji znajdujących się w produktach wykorzystywanych przez nas w życiu codziennym oraz wskazania bezpieczniejszych zamienników, partnerzy projektu przygotowali materiały informacyjne. Można je pobrać i wykorzystywać do celów niekomercyjnych z poszanowaniem praw autorskich. Więcej informacji o projekcie oraz materiały informacyjne dostępne są na stronie miastonadetoksie.pl.

 

view szablon artykułu