Prezentacje z wydarzeń

Krajowa inteligentna specjalizacja dot. gospodarki morskiej stała się faktem

$image_alt

Ministerstwo Gospodarki opublikowało informację Komitetu Sterującego ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, o włączeniu nowej specjalizacji pn. "Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy" na listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Szanowni Państwo,

Mamy niezwykłą przyjemność poinformować Państwa, iż na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki ukazała się informacja Komitetu Sterującego ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, o włączeniu nowej specjalizacji pn. "Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy" na listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Tym samym nasze ponad roczne starania podejmowane przy współpracy z województwem zachodniopomorskim oraz reprezentantami gospodarki pomorskiej, zaowocowały oficjalnym ustanowieniem 20 krajowej inteligentnej specjalizacji. 

 

Ostatnie decydujące wydarzenia ...

Kwestia rozszerzenia listy krajowych inteligentnych specjalizacji (tzw. KIS) była również przedmiotem posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej RP w dniu 30 września 2015 r. oraz wielu roboczych konsultacji. W ich wyniku wnioskodawcy przedłożyli nową propozycję specjalizacji pn. „Innowacyjne technologie morskie".

Ministerstwo Gospodarki w październiku 2015 r. zwołało posiedzenie Komitetu Sterującego ds. kis. w celu omówienia ww. propozycji. W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komitet Sterujący zaakceptował utworzenie nowej 20. specjalizacji, jednocześnie wypracowując jej nową, bardziej precyzyjną nazwę tj. Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy.

Nowa nazwa 20. specjalizacji została zaakceptowana przez wnioskodawców, co ostatecznie zakończyło proces tworzenia nowej krajowej inteligentnej specjalizacji.

Ministerstwo Gospodarki w listopadzie 2015 r.  uruchomi procedurę powołania dedykowanej Grupy Roboczej, której pierwszym zadaniem będzie wypracowanie szczegółowego opisu nowej specjalizacji.

 

Źródło: http://www.mg.gov.pl/node/25481

view szablon artykułu