Wydawca treści

Konkurs fotograficzny pn. „Klastry energii, jako forma promowania energetyki rozproszonej w ramach POIiŚ 2014-2020”, weź udział

Jesteś przedstawicielem klastrów energii? a może planujesz stworzyć klaster energii? albo po prostu jesteś zainteresowany tematyką klastrów energii? To konkurs dla Ciebie!

Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Energii ogłasza konkurs fotograficzny pn. Klastry energii, jako forma promowania energetyki rozproszonej w ramach POIiŚ 2014-2020".

Celem konkursu jest promowanie rozwoju lokalnych inicjatyw wykorzystania odnawialnych źródeł energii w formule klastra energii.

Prace zgłaszane na konkurs powinny spełniać następujące kryteria:

1.        przedstawiać projekty/inwestycje stanowiące elementy projektowanych/ planowanych/realizowanych w ramach klastrów energii;

2.        pokazywać wzajemne połączenia między poszczególnymi składnikami i uczestnikami klastra energii;

3.        uwzględniać pozytywny przekaz tematu;

4.        uwzględniać wymagania techniczne opisane w regulaminie konkursu.

Dla autorów trzech najlepszych fotografii oraz dwóch wyróżnionych, Departament Funduszy Europejskich przewidział nagrody (statuetki oraz zamieszczenia nagrodzonych i wyróżnionych fotografii w materiałach promujących ideę klastrów energii).

Fotografie wraz ze skanem wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej nalezy nadsyłać na adres email: konkursfoto.energia@me.gov.pl do 19 czerwca 2017 r.

Karta zgłoszeniowa oraz szczegóły dostępne są na stronie: http://www.me.gov.pl/node/27211

 

view szablon artykułu