Wydawca treści

Konferencja klastrowa: "Polityka klastrowa i współpraca klastrów w ramach państw V4+4", 30 czerwca w Warszawie

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do wymiany doświadczeń i do podjęcia dyskusji.

Ministerstwo Rozwoju zaprasza przedstawicieli administracji (policy makers), klastrów, przedsiębiorców, stowarzyszeń i organizacji zainteresowanych polityką klastrową, do wymiany doświadczeń, dyskusji na temat różnic i wyzwań polityki klastrowej w poszczególnych państwach V4+4. Konferencja będzie również okazją do omówienia takich tematów jak: tworzenie i wdrażanie polityki klastrowej oraz wspólne rozważenie sposobów włączenia klastrów do promowania przedsiębiorczości, akceleracji MŚP, umiędzynarodowienia działalności oraz cross-sektorowej współpracy.

Ponadto, w ramach wydarzenia zaplanowano sesje nakierowane na konkretne obszary działania klastrów, takie jak: systemy i środki transportu, zdrowe społeczeństwo, zrównoważona energetyka oraz inteligentne i energooszczędne budownictwo, surowce naturalne i gospodarka odpadami. W trakcie poszczególnych sesji przeprowadzona zostanie również dyskusja w zakresie trendów, barier i wyzwań dla rozwoju klastrów oraz budowania współpracy w ramach państw V4+4. W trzeciej części Konferencji zaplanowano matchmaking klastrów, majacy sprzyjać nawiązaniu owocnej współpracy pomiędzy klastrami.

Rejestracja oraz szczegóły wydarzenia znajdą Państwo pod adresem: https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/innowacyjnosc/krajowe-klastry-kluczowe/wydarzenia/

view szablon artykułu