Aktualności

Plan prac na koncesji Stara Kiszewa w 2016 roku

$image_alt

Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Stara Kiszewa obejmuje obszar 981,51 km2, położony na terenie 12 gmin, dwóch miast i gmin oraz dwóch miast w woj. pomorskim

Poniżej znajdą Państwo tabelkę opisującą plan prac PGNiG S.A. na koncesji Stara Kiszewa w roku 2016.

Firma

Plany

Prace techniczne na terenie koncesji

stan prac

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

1

Koncesja Stara Kiszewa - odwierty Wysin 2H i 3H
(miejscowość Stary Wiec, gmina Liniewo, powiat kościerski)

planowane szczelinowanie hydrauliczne oraz testy produkcyjne
III i IV kwartał 2016

Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Stara Kiszewa obejmuje obszar 981,51 km2, położony na terenie 12 gmin, dwóch miast i gmin oraz dwóch miast w woj. pomorskim. Na koncesji Stara Kiszewa, na terenie Gminy Nowa Karczma w 2014 r. odwiercono pionowy otwór poszukiwawczy Będomin-1, a na terenie Gminy Liniewo kolejno trzy otwory: w 2013 r. pionowy o gł. 4040 m Wysin-1 oraz w 2015 r. dwa poziome Wysin-2H (5450m) i Wysin-3H (5350m).

Na potrzeby klastra wiertniczego „Wysin" inwestor wydzierżawił działkę ok 5 ha na gruntach rolnych między miejscowościami Liniewo i Stary Wiec. Ostatnim etapem, który pozwoli PGNiG na podjęcie decyzji o skali i zakresie dalszych prac będzie przeprowadzenie zabiegów szczelinowania hydraulicznego w dwóch otworach poziomych – Wysin-2H i Wysin-3H oraz testy produkcyjne. Wliczając wszystkie niezbędne przygotowania, dwa zabiegi szczelinowania oraz testy, potrwają ok. 6 m-cy.

Aby nie zakłócić poboru wody przez okolicznych mieszkańców, woda z gminnego ujęcia będzie stopniowo gromadzona na placu w specjalnie przygotowanym zbiorniku. Proces ten będzie się wiązał z czasowymi niedogodnościami, tj. wzmożonym ruchem pojazdów ciężarowych przewożących maszyny i urządzenia, transportem wody w trakcie napełniania zbiornika, a potem wywozem płynu pozabiegowego. Ze względu na oddalenie od zabudowań, hałas wywołany przez urządzenia stosowane do zabiegu szczelinowania hydraulicznego nie będzie uciążliwy dla lokalnych mieszkańców.

Same zabiegi szczelinowania w dwóch otworach poziomych Wysin-2H i Wysin 3H będą trwały po kilka dni. Płyn zabiegowy, który powstanie w głównej mierze ze zgromadzonej w zbiorniku na placu wody, będzie przygotowywany na bieżąco. Zatłaczanie płynu pod dużym ciśnieniem będzie podzielone na kilka faz (max. 10). Każda taka faza obejmuje ok. 100 m poziomego odcinka odwierconego otworu, zlokalizowanego w skale łupkowej. Po zakończeniu szczelinowania najpierw na powierzchnię wraca płyn pozabiegowy, a potem można się spodziewać przypływu gazu. Test produkcyjny obejmie badanie jego parametów, w tym m.in. składu gazu, ilości oraz ciśnieniem. Ze względu na warunki technologiczne oraz kwestie bezpieczeństwa, gaz który ewentualnie popłynie w czasie testów będzie spalany na flarze.

(informacja uzyskana od PGNiG SA)

 
view szablon artykułu

Strony o gazie z łupków

Logo Porozmawiajmy o Łupkach
Logo Gaz i ropa z formacji łupkowych
Logo Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowy Instytut Badawczy
Logo Instytutu Nafty i Gazu
Logo Komisji Europejskiej, Europejska Sieć niekonwencjonalnych technologii ekstrakcji węglowodorów