Prezentacje z wydarzeń

Jednorazowe sztućce do kompostowania - innowacyjna technologia z Politechniki Gdańskiej

Innowacyjna kompozycja polimerowa służąca do produkcji m.in. ekologicznych sztućców jednorazowego użytku, podlegające recyklingowi organicznemu, opracowana przez zespół naukowców z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

Nowa technologia to odpowiedź naukowców na poparcie przez Parlament Europejski wprowadzenia w UE zakazu (od 2021 r.) sprzedaży przedmiotów jednorazowego użytku, takich jak plastikowe sztućce, słomki czy talerze, otrzymywane z tradycyjnych tworzyw sztucznych.

- Do wytworzenia naszych materiałów biopolimerowych, z których wytworzyć można jednorazowe sztućce i naczynia, wykorzystuje się łatwo dostępne surowce pochodzenia naturalnego lub surowce pozyskiwane z odnawialnych źródeł, co stanowi istotną przewagę nad stosowanymi powszechnie materiałami ropopochodnymi - tłumaczy prof. Helena Janik, kierownik zespołu badawczego z Katedry Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego PG.

Innowacyjna kompozycja z Politechniki Gdańskiej zawiera m.in. skrobię termoplastyczną uzyskaną z mąki ziemniaczanej i dodatki pochodzenia naturalnego oraz biopolimer polilaktyd (PLA). Ten ostatni produkowany jest z dekstrozy (odmiana glukozy), uzyskiwanej najczęściej z kukurydzy.

Otrzymywane z takiej kompozycji produkty jednorazowe są trwałe w użytkowaniu, a jednocześnie przyjazne dla środowiska naturalnego. Mogą być kompostowane wraz z resztkami jedzenia i ulegają całkowitej biodegradacji.

Jednym z pierwszych produktów przeznaczonych do wdrożenia w oparciu o biopolimerową kompozycję z PG są sztućce jednorazowego użytku. Przeprowadzono już testy technologiczne otrzymywania prototypu takich sztućców w skali przemysłowej we współpracy z firmą z branży zainteresowaną wdrożeniem rozwiązania. Dowiodły, że opracowane na Wydziale Chemicznym PG kompozycje mają wyższą odpornością termiczną niż produkty wykonane z czystego PLA. Mieszankę polimerową naukowców z Gdańska charakteryzuje jeszcze jedna istotna cecha - ważna z punktu widzenia biznesu tj. o 15% niższe koszty uzyskania .

 

źródło: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/jednorazowe-sztucce-do-kompostowania-innowacyjna-technologia-z-politechniki-gdanskiej,a,138433

view szablon artykułu